Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Rola edukacji w rozwoju zrównoważonego transportu

Debata
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
15.00 – 15.45
Hala Maszyn
Polski

Zmiany klimatu stanowią poważne zagrożenia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Elektromobilność i „wodoryzacja” transportu to klucze do dekarbonizacji mobilności.

Nowe szacunki jasno wykazują, że przekroczenie poziomu globalnego ocieplenia wynoszącego 1,5 stopnia Celsjusza jest realne jak nigdy wcześniej. Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) zakłada, że jest szansa by na przestrzeni dekady osiągnąć maksymalny poziom emisji gazów cieplarnianych (rok 2025), a następnie zredukować go na tyle, by w efekcie nie przekroczyć wartości granicznej 1,5 stopnia Celsjusza. By to jednak się udało, konieczne są natychmiastowe działania.

Zalicza się do nich zmniejszanie emisji substancji szkodliwych, w tym dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw. W opinii ekspertów może to spowolnić lub zahamować zwiększanie średniej temperatury na Ziemi a tym samym nie dopuścić do nieodwracalnych, negatywnych skutków, które będą oddziaływać na kolejne pokolenia. Zmiany klimatu już teraz są widoczne. Coraz krótsze zimy, upalne lata oraz nagłe zmiany pogodowe, to tylko niektóre z symptomów negatywnych zmian.

Na dążenie do neutralności klimatycznej przyczynia się również obecna sytuacja geopolityczna. Obostrzenia dotyczące importu paliw kopalnych oraz gazu wypływają na konieczność określania na nowo łańcuchów dostaw. To okazja na zwiększenie udziału OZE, która przyczynia się do m.in. zmian w miksie energetycznym kraju. To również rozwiązanie, które może przyczynić się do osiągnięcia neutralności emisyjnej przy m.in. produkcji i dekarbonizacji transportu. Zrównoważona mobilność jest ekonomicznie korzystna i minimalizuje szkodliwy wpływ pojazdów na środowisko.

W ten ekologiczny nurt wpisują się pojazdy elektryczne oraz zasilane ogniwami paliwowymi (wodorem). Ich eksploatacja lokalnie nie oddziałuje na środowisko (brak emisji CO2 i redukcja wielu szkodliwych związków chemicznych oraz ograniczenie smogu i hałasu) i zmniejsza zależność transportu od ropy naftowej. O tym, w jakim stopniu samochód elektryczny jest bezemisyjny, decyduje oczywiście źródło energii używanej do jego zasilania. Jeżeli mamy do czynienia z tzw. zieloną energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, np. z elektrowni wiatrowej lub własnej instalacji fotowoltaicznej, lub z tzw. Zielonym wodorem do zasilania pojazdów z ogniwami paliwowymi, to emisyjność takich pojazdów ogranicza się tylko do etapu ich produkcji.

Kluczowe zagadnienia

  • Ograniczenie emisji z produkcji
  • Kamienie milowe w dążeniu do neutralności klimatycznej
  • Neutralność emisyjna w sektorze pojazdów w cyklu życia
  • Naturalność klimatyczna w poszczególnych sektorach w tym transporcie
  • Ekologiczna mobilność  a zmiana stylu życia
Zapisz się do newslettera