Kongres Nowej Mobilności

26-28/09/2023
EXPO Łódź
Liderzy zielonej transformacji na drodze do zerowej emisji sektora transportu
Największa konferencja branżowa i EXPO
w regionie CEE

Dodaj do kalendarza

Dołącz do wydarzenia

Do KNM 2023 pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Jesteśmy na KNM!

Do KNM 2023 pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Jesteśmy na KNM!
Konferencja

Środkowoeuropejskie forum liderów
zrównoważonej mobilności

Praktycy i eksperci rynku pojazdów elektrycznych

0
dni kongresu
i 5 scen
0
mówców
i debatujących
0
punktów
programu
0
uczestników

Kto i dlaczego powinien wziąć udział?

Bądź częścią naszego multidyscyplinarnego programu

0
dni kongresu
i 5 scen
0
mówców
i debatujących
0
punktów
programu
0
uczestników

Kto i dlaczego powinien wziąć udział?

Bądź częścią naszego multidyscyplinarnego programu

EXPO

Największe w regionie targi zeroemisyjnych
technologii w transporcie

Dostawcy i odbiorcy rozwiązań z obszaru e-Mobility

0
strefy
ekspozycyjne
0
wystawców
z regionu
0
mkw.
powierzchni
0
odwiedzających

Kto i dlaczego powinien się zaprezentować?

Bądź częścią nowoczesnej strefy wystawienniczej

0
strefy
ekspozycyjne
0
wystawców
z regionu
0
mkw.
powierzchni
0
odwiedzających

Kto i dlaczego powinien się zaprezentować?

Bądź częścią nowoczesnej strefy wystawienniczej

Bądź na bieżąco
NEWSLETTER
Zapisz się na Newsletter KNM, aby jako pierwszy/-a otrzymywać informacje o ofertach specjalnych, prelegentach, programie, premierach, wydarzeniach specjalnych i wielu innych!
Śledź nas
KNM APP
Cały kongres
w jednym miejscu
Cały kongres w jednym miejscu
Program
Ścieżki tematyczne

Kongres Nowej Mobilności to dialog branżowy na najwyższym poziomie merytorycznym i tematyka obejmująca kluczowe zagadnienia i wyzwania stojące przed branżą zrównoważonego transportu w Europie

Nowa mobilność to wysiłek międzynarodowy, stymulujący efektywność i innowacyjność gospodarek w regionie

 • Jak, dzięki technologii, odpowiednim regulacjom, partnerstwom i nowym modelom biznesowym, zmniejszać emisje pochodzące z transportu oraz umożliwiać bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi i towarów w całej Europie?
 • Jakie podjąć kroki, by wyrównać dwie prędkości rozwoju rynku elektromobilności na Starym Kontynencie?

Wybrane zagadnienia

 • Głos CEE słyszany w Brukseli
 • AFIR – czas na wdrożenie!
 • Inteligentne ładowanie w całym regionie
 • Regulation, Liability & ESG
 • EPBD – right to plug in the CEE
 • Baltics to Balkans – an EV route to clean air!
 • Fast grid connections 
 • MaaS & mobility adoption
 • Przepływ technologii, danych i innowacji
 • EV Manufacturing & Skills

Więcej

Jeden z największych rynków motoryzacyjnych w Unii Europejskiej jest na początku drogi do zerowej emisji

 • Jak, odpowiadając na zmiany klimatu i wyzwania społeczno-gospodarcze, łączyć dostawców i odbiorców zeroemisyjnych technologii, by wspierać zieloną transformację i w pełni wykorzystać potencjał polskiego rynku?
 • Jakie zmiany, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki, przeprowadzić w sektorze transportu w Polsce do 2035 r.?

Wybrane zagadnienia

 • Wyzwania legislacyjne - Biała Księga Elektromobilności
 • Programy wsparcia – co dalej?
 • Gotowi na AFIR
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe EV
 • Strefy Czystego Transportu - Smart Cities
 • Phase-out 2035
 • Right to plug w Polsce
 • Huby ładowania w Polsce
 • E-roaming: jak daleko jesteśmy? 
 • Kadry kluczem do rozwoju rynku e-mobility

Więcej

Rośnie pozycja Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do samochodów elektrycznych

 • Jak, innowatorzy i liderzy łańcucha dostaw akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych powinni kreować rozwój sektora bateryjnego, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku zeroemisyjnych pojazdów nowej generacji?
 • Jakie działania podjąć, by Polska utrzymała wiodącą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw akumulatorów dla producentów EV?

 Wybrane zagadnienia

 • Perspektywy gospodarcze sektora bateryjnego
 • Recykling i drugie życie baterii
 • Critical Raw Materials Act
 • Czas na wdrożenie Europejskiego Rozporządzenia Bateryjnego
 • Magazyny Energii vs. rozwój rynku prosumentów
 • Paszport bateryjny – szansa na ograniczenie zależności surowcowej
 • Stały elektrolit: paliwo przyszłości?
 • Zielona energia dla nowych fabryk
 • Polska i CEE: kuźnia kadr sektora bateryjnego 
 • Standardy bezpieczeństwa, nowe technologie i systemy zarządzania

Więcej

Elektryfikacja flot kluczem do dekarbonizacji sektora transportu i czystszych miast

 • Jak firmy, które są motorem napędowym rozwoju rynku pojazdów zeroemisyjnych, powinny przeprowadzać procesy elektryfikacji flot i wdrażać innowacyjne rozwiązania redukujące ślad węglowy, w optymalny i efektywny kosztowo sposób?
 • Jak wykorzystać potencjał ESG, by stymulować rozwój zielonej transformacji w obszarze transportu i zarządzania flotą?

Wybrane zagadnienia

 • Potencjał elektryfikacji polskich flot
 • Zaplecze infrastrukturalne dla flot zeroemisyjnych
 • Zakup, leasing czy wynajem długoterminowy?
 • ESG – taksonomia w transporcie
 • Telematyka kluczem do maksymalizacji korzyści
 • TCO samochodów elektrycznych we flocie w dobie wzrostów cen energii 
 • Last Mile Delivery
 • Jak przygotować kierowców w firmie na wymianę pojazdów?
 • Rola CFM w rozwoju polskiego parku samochodów elektrycznych
 • Sharing i mikromobilność dla firm

Więcej

Pozycja w sektorze ciężkiego transportu towarów zobowiązuje Polskę do jego elektryfikacji

 • Jaką rolę w rozwoju sektora eHDV powinna pełnić Polska, jako kluczowy rynek i lider transportu ciężkiego w Europie, z największą liczbą zarejestrowanych pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. w całej EU.
 • Jak przygotować legislację i infrastrukturę, by w krótkiej perspektywie zacząć elektryfikować sektor transportu ciężkiego?

 Wybrane zagadnienia

 • eHDV – electric trucks on the horizon
 • System wsparcia rynku eHDV w Polsce
 • Systemy szybkiego ładowania dla transportu ciężarowego
 • Huby ładowania wagi ciężkiej
 • Kolejny łańcuch wartości: serwisowanie i maintenance 
 • TCO eHDV
 • Sieć TEN-T – krwiobieg HDV
 • Rola Big Data w eHDV
 • OEMs in the electric trucks market
 • Electric & autonomous trucks

Więcej

Rozwój sieci stacji tankowania wodoru jedną z dróg do osiągania neutralności klimatycznej

 • Jaki jest aktualny stan europejskiego rynku wodoru i ogniw paliwowych, zarówno zakresie produkcji zielonego wodoru, jak i projektowanej infrastruktury dla branży motoryzacyjnej?
 • Jakie lokalne wyzwania stoją na drodze do osiągnięcia produkcji czystego wodoru i upowszechnienia transportu opartego o wodór?

Wybrane zagadnienia

 • Wodór w transporcie: samochody, żegluga, kolej i lotnictwo
 • Zielony wodór - podstawa czystej gospodarki przyszłości
 • FCEV vs. H2 ICE – kierunki R&D
 • Polska Strategia Wodorowa
 • Wodór - najbardziej efektywne magazynowanie energii z OZE
 • Instrumenty wsparcia dla H2 w transporcie
 • Infrastruktura tankowania wodoru – koszty i bariery
 • Wodoromobilność w miastach
 • Przegląd rynku i analiza regulacji prawnych
 • Studia przypadków rozwoju infrastruktury

Więcej

Wydarzenia

CEE Green Transport
Initiative

Summit 2023
Speeding up the mobility transition in CEE

3. szczyt skupiający liderów zrównoważonego transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie realizowane w ramach Central & Eastern European Green Transport Initiative (CEE GTI), powołanej w 2021 r. przez PSPA I SEVA.

Battery Day 2023

Battery technology manufactures and experts together
for cleaner transport

EBA Summit

3. edycja międzynarodowej konferencji producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Przegląd możliwości i wyzwań stojących przed interesariuszami szybko rozwijającego się przemysłu akumulatorowego w regionie.

PRE Global e-Mobility
Forum 2023

Conference and roundtables
Driving Change Together

Kontynuacja inicjatywy „Driving Change Together” zapoczątkowanej w 2018 r. podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu w Katowicach (COP 24). Międzynarodowe wydarzenie wysokiego szczebla.

Global Alliance of EV
Drivers' Associations

European committee meeting
Power of EV Community. Users’ experience matters!

2. spotkanie przedstawicieli klubów użytkowników samochodów elektrycznych z całego świata, zrzeszonych w Global EV Drivers’ Alliance – GEVA (59 organizacje z 34 krajów). Organizatorem jest EV Klub Polska, który przewodzi europejskiemu komitetowi GEVA.

Formaty
Prelegenci
Maroš Šefčovič
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
Petr Mervart
Plenipotentiary of the Minister of Industry and Trade for Hydrogen Technologies, Czech Republic
Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi
Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzi
Pavel Šolc
CEO, Volkswagen Group Polska
Attila Szabo
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Ford Polska
Dr. Grzegorz Ombach
Head of Disruptive R&T, Senior Vice President, Airbus
Peter Badik
Co-Founder, Managing Partner, GreenWay
Robert Chryc-Gawrychowski
CEO, Northvolt Poland
Robert Kasprzak
Prezes, BOŚ Bank

Aktualności