Program KNM 2024

Już wkrótce!

Ścieżki tematyczne / Topic paths
Ścieżki tematyczne

Kongres Nowej Mobilności to dialog branżowy na najwyższym poziomie merytorycznym i tematyka obejmująca kluczowe zagadnienia i wyzwania stojące przed branżą zrównoważonego transportu w Europie

Poland Drives e-Mobility
Platforma współpracy kluczowych interesariuszy rynku elektromobilnosci w Polsce

Jeden z największych rynków motoryzacyjnych w Unii Europejskiej jest na początku drogi do zerowej emisji

 • Jak, odpowiadając na zmiany klimatu i wyzwania społeczno-gospodarcze, łączyć dostawców i odbiorców zeroemisyjnych technologii, by wspierać zielona transformacje i w pełni wykorzystać potencjał polskiego rynku?
 • Jakie zmiany, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki, przeprowadzić w sektorze transportu w Polsce do 2035 r.?

Wybrane zagadnienia

 • Wyzwania legislacyjne – Biała Księga Elektromobilność
 • RED III – carbon credits i inteligentne systemy wsparcia
 • Gotowi na AFIR
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe EV
 • Strefy Czystego Transportu – Smart Cities
 • Phase-out 2035
 • Right to plug w Polsce
 • Huby ładowania w Polsce
 • E-roaming: jak daleko jesteśmy?
 • Kadry kluczem do rozwoju rynku e-mobility
Urban New Mobility Summit
Spotkanie praktyków rozwoju nowych, zeroemisyjnych form mobilności w miastach

W poczuciu odpowiedzialności za kwestie związane ze zdrowiem publiczny, jakością powietrza i ochroną środowiska, polskie samorządy otwierają się na nową mobilność

 • Jak powinien wyglądać zintegrowany ekosystem transportowy dla miast przyszłości, oparty o najbardziej efektywne i ekologiczne formy przemieszczania się?
 • W jaki sposób wesprzeć prawnie JST w skutecznym wdrażaniu rozwiązań przyjaznych elektromobilności
  i zrównoważonemu rozwojowi?

Wybrane zagadnienia

 • Strefy Czystego Transportu Narodowa
 • Strategia Rowerowa Zrównoważona
 • logistyka miejska
 • Infrastruktura mobilności
 • Zeroemisyjny transport publiczny
 • Jakość powietrza i ograniczanie emisji
 • Huby mobilności w strefach publicznych
 • Lokalni liderzy globalnej transformacji
 • Usługi MaaS i narzędzia cyfrowe
eHDV Forum
Forum uczestników rynku HDV poświęcone rozwojowi sektora zeroemisyjnego transportu ciężkiego

Pozycja w sektorze ciężkiego transportu towarów zobowiązuje Polskę do jego elektryfikacji

 • Jaką rolę w rozwoju sektora eHDV powinna pełnić Polska, jako kluczowy rynek i lider transportu ciężkiego w Europie, z największą liczbą zarejestrowanych pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. w całej EU.
 • Jak przygotować legislację i infrastrukturę, by w krótkiej perspektywie zacząć elektryfikować sektor transportu ciężkiego?

 Wybrane zagadnienia

 • Calstart Polish Implementation Hub
 • System wsparcia rynku eHDV w Polsce
 • Systemy szybkiego ładowania dla transportu ciężarowego
 • Huby ładowania wagi ciężkiej
 • Kolejny łańcuch wartości: serwisowanie i maintenance
 • TCO eHDV
 • Sieć TEN-T – krwiobieg HDV
 • Rola Big Data w eHDV
 • OEMs in the electric trucks market
 • Electric & autonomous trucks
Battery Day powered by EBA250
Konferencja producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego

Rośnie pozycja Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do samochodów elektrycznych

 • Jak innowatorzy i liderzy łancucha dostaw akumulatorów trakcyjnych powinni kreowac rozwój sektora bateryjnego, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku zeroemisyjnych pojazdów nowej generacji?
 • Jakie działania podjąć, by Polska i Europa Środ.-Wsch. utrzymały wiodacą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw akumulatorów dla producentów EV?
 • Traceability i recykling – druga szansa na konkurencyjność globalną UE?

Wybrane zagadnienia

 • Perspektywy gospodarcze sektora bateryjnego
 • Recykling i drugie życie baterii
 • Critical Raw Materials Act
 • Czas na wdrożenie Europejskiego Rozporządzenia Bateryjnego
 • Magazyny Energii vs. rozwój rynku prosumentów
 • Paszport bateryjny – szansa na ograniczenie zależności surowcowej
 • Stały elektrolit: paliwo przyszłości?
 • Zielona energia dla nowych fabryk
 • Polska i CEE: kuźnia kadr sektora bateryjnego
 • Standardy bezpieczeństwa, nowe technologie i systemy zarządzania
New Mobility Industry Forum
Platforma dialogu biznesu i administracji w zakresie nowej polityki przemysłowej i gospodarki

Przemysł motoryzacyjny stoi przed najpoważniejszym od dekad wyzwaniem gospodarczym, związanym
z rozwojem zeroemisyjnych technologii w transporcie

 • Jakie są polskie i europejskie perspektywy rozwoju gospodarczego, szanse i wyzwania wynikające
  z transformacji przemysłu w kierunku zeroemisyjnym?
 • Czy Polska znajdzie się wśród liderów gospodarczych regionu czy pozostanie obserwatorem zmian zachodzących w innych państwach członkowskich?

 Wybrane zagadnienia

 • 5% PKB sektora elektromobilności w 2035 r.
 • Międzysektorowy program B+R dla przemysłu motoryzacyjnego
 • Mapa zmian w sektorze transportu drogowego w Polsce do 2035 r.
 • Polska hubem produkcyjnym dla sektora mobilności
 • Rozwój ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury
 • Wzmocnienie pozycji polskich firm transportowych w europejskim łańcuchu
 • Rozwój OZE i przyspieszenie transformacji sektora energetycznego
 • Zapewnienie finansowania inwestycji i systemowego wsparcia rynku
Hydrogen Technologies Forum
Forum kluczowych interesariuszy komercyjnego upowszechnienia technologii wodorowych w transporcie

Rozwój sieci stacji tankowania wodoru jedną z dróg do osiągania neutralności klimatycznej

 • Jak zwiększyć udział odnawialnego wodoru?
 • Magazynowanie czy mobilność – gdzie wodór odegra większą rolę?

 • Optymalizacja infrastruktury tankowania wodoru, standardy techniczne HRS – jak ułatwić rozwój tych technologii?

Wybrane zagadnienia

 • Wodór w transporcie: logistyka, zegluga, kolej i lotnictwo
 • Odnawialny wodór – podstawa czystej gospodarki przyszłosci
 • Potencjał European Hydrogen Bank
 • Status check – Polska Strategia Wodorowa
 • Wodór – najbardziej efektywne magazynowanie energii z OZE
 • Instrumenty wsparcia dla H2 w transporcie
 • Infrastruktura tankowania wodoru – koszty i bariery
 • Przeglad rynku i analiza regulacji prawnych
 • Studia przypadków rozwoju infrastruktury – HyTruck!
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz
zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Bądź na bieżąco
NEWSLETTER
Zapisz się na Newsletter KNM, aby jako pierwszy/-a otrzymywać informacje o ofertach specjalnych, prelegentach, programie, premierach, wydarzeniach specjalnych i wielu innych!
Śledź nas
KNM APP
Cały kongres
w jednym miejscu
Cały kongres w jednym miejscu