KNM 2023
Konferencja
Praktycy i eksperci rynku pojazdów elektrycznych

O konferencji

Przy zaangażowaniu kilkuset Partnerów, od 2019 r. z sukcesem budujemy markę najszybciej rozwijającego się wydarzenia branży e-Mobility w regionie CEE.
Stworzyliśmy wyjątkowe miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i idei dla kluczowych interesariuszy sektora zeroemisyjnych technologii w transporcie z całej Europy.

Z roku na rok dialog branżowy w ramach KNM wchodzi na wyższy poziom merytoryczny, a większość uczestników jest zawodowo związana z rynkiem nowej mobilności.

Biznes potrzebuje mobilności, a nowa mobilność biznesu, dlatego w kongresie uczestniczą firmy z wielu branż i sektorów, dla których ESG i zrównoważony rozwój jest kluczowy.

Wyróżnia nas otwarta, warsztatowa formuła, a także tematyka skupiająca się na budowie współpracy i partnerstw. Od wielu edycji trwale łączymy i pomagamy uczestnikom rynku.

Rośnie międzynarodowa ranga wydarzenia, przez co KNM odbywa się w dwujęzycznej formule, gromadząc licznych decydentów z Europy i świata oraz interesariuszy C-Level.

W liczbach

0
dni kongresu
i 5 scen
0
mówców
i debatujących
0
uczestników
0
punktów
programu
0
przedstawicieli
mediów

Strefy konferencyjne

Program
Po pierwsze merytoryka!

Rynek zrównoważonego transportu w Europie i na świecie, pomimo wielu wyzwań, rozwija się coraz dynamiczniej. Systematycznie wzrasta zarówno liczba pojazdów elektrycznych, jak i stacji ładowania.

W 2023 r. wejdą w życie regulacje prawne przełomowe dla europejskiego sektora elektromobilności w Unii Europejskiej. Z każdym miesiącem jesteśmy coraz bliżej terminów wyznaczonych w pakiecie „Fit for 55”.

To najwyższy czas, aby państwa regionu CEE z Polską na czele podjęły niezbędne działania, aby w pełni wykorzystać historyczną szansę na przyspieszenie zeroemisyjnej transformacji.

Program Kongresu Nowej Mobilności 2023 ma w tym pomóc. Identyfikuje i skupia się na kluczowych zagadnieniach i wyzwaniach stojących przed branżą elektromobilności w regionie.

Zapraszam wszystkich do aktywnego udziału w Kongresie Nowej Mobilności 2023.

Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający PSPA
Wiceprezydent AVERE

Ścieżki tematyczne
CEE GTI Summit
Szczyt liderów zrównoważonego transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Nowa mobilność to wysiłek międzynarodowy, stymulujący efektywność i innowacyjność gospodarek w regionie

 • Jak, dzięki technologii, odpowiednim regulacjom, partnerstwom i nowym modelom biznesowym, zmniejszać emisje pochodzące z transportu oraz umożliwiać bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi i towarów w całej Europie?
 • Jakie podjąć kroki, by wyrównać dwie prędkości rozwoju rynku elektromobilności na Starym Kontynencie?

Wybrane zagadnienia

 • Głos CEE słyszany w Brukseli
 • AFIR – czas na wdrożenie!
 • Inteligentne ładowanie w całym regionie
 • Regulation, Liability & ESG
 • EPBD – right to plug in the CEE
 • Baltics to Balkans – an EV route to clean air!
 • Fast grid connections 
 • MaaS & mobility adoption
 • Przepływ technologii, danych i innowacji
 • EV Manufacturing & Skills

Więcej

Poland Drives e-Mobility
Platforma współpracy kluczowych interesariuszy rynku elektromobilności w Polsce

Jeden z największych rynków motoryzacyjnych w Unii Europejskiej jest na początku drogi do zerowej emisji

 • Jak, odpowiadając na zmiany klimatu i wyzwania społeczno-gospodarcze, łączyć dostawców i odbiorców zeroemisyjnych technologii, by wspierać zieloną transformację i w pełni wykorzystać potencjał polskiego rynku?
 • Jakie zmiany, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki, przeprowadzić w sektorze transportu w Polsce do 2035 r.?

Wybrane zagadnienia

 • Wyzwania legislacyjne – Biała Księga Elektromobilności
 • Programy wsparcia – co dalej?
 • Gotowi na AFIR
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe EV
 • Strefy Czystego Transportu – Smart Cities
 • Phase-out 2035
 • Right to plug w Polsce
 • Huby ładowania w Polsce
 • E-roaming: jak daleko jesteśmy? 
 • Kadry kluczem do rozwoju rynku e-mobility

Więcej

Battery Day – EBA Summit
Konferencja producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego

Rośnie pozycja Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do samochodów elektrycznych

 • Jak, innowatorzy i liderzy łańcucha dostaw akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych powinni kreować rozwój sektora bateryjnego, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku zeroemisyjnych pojazdów nowej generacji?
 • Jakie działania podjąć, by Polska utrzymała wiodącą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw akumulatorów dla producentów EV?

 Wybrane zagadnienia

 • Perspektywy gospodarcze sektora bateryjnego
 • Recykling i drugie życie baterii
 • Critical Raw Materials Act
 • Czas na wdrożenie Europejskiego Rozporządzenia Bateryjnego
 • Magazyny Energii vs. rozwój rynku prosumentów
 • Paszport bateryjny – szansa na ograniczenie zależności surowcowej
 • Stały elektrolit: paliwo przyszłości?
 • Zielona energia dla nowych fabryk
 • Polska i CEE: kuźnia kadr sektora bateryjnego 
 • Standardy bezpieczeństwa, nowe technologie i systemy zarządzania

Więcej

Green Fleet Forum – ESG
Forum branży flotowej, firm najbardziej zaangażowanych we wdrażanie napędów elektrycznych

Elektryfikacja flot kluczem do dekarbonizacji sektora transportu i czystszych miast

 • Jak firmy, które są motorem napędowym rozwoju rynku pojazdów zeroemisyjnych, powinny przeprowadzać procesy elektryfikacji flot i wdrażać innowacyjne rozwiązania redukujące ślad węglowy, w optymalny i efektywny kosztowo sposób?
 • Jak wykorzystać potencjał ESG, by stymulować rozwój zielonej transformacji w obszarze transportu i zarządzania flotą?

Wybrane zagadnienia

 • Potencjał elektryfikacji polskich flot
 • Zaplecze infrastrukturalne dla flot zeroemisyjnych
 • Zakup, leasing czy wynajem długoterminowy?
 • ESG – taksonomia w transporcie
 • Telematyka kluczem do maksymalizacji korzyści
 • TCO samochodów elektrycznych we flocie w dobie wzrostów cen energii 
 • Last Mile Delivery
 • Jak przygotować kierowców w firmie na wymianę pojazdów?
 • Rola CFM w rozwoju polskiego parku samochodów elektrycznych
 • Sharing i mikromobilność dla firm

Więcej

eHDV Forum
Forum uczestników rynku HDV poświęcone rozwojowi sektora zeroemisyjnego transportu ciężkiego

Pozycja w sektorze ciężkiego transportu towarów zobowiązuje Polskę do jego elektryfikacji

 • Jaką rolę w rozwoju sektora eHDV powinna pełnić Polska, jako kluczowy rynek i lider transportu ciężkiego w Europie, z największą liczbą zarejestrowanych pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. w całej EU.
 • Jak przygotować legislację i infrastrukturę, by w krótkiej perspektywie zacząć elektryfikować sektor transportu ciężkiego?

 Wybrane zagadnienia

 • eHDV – electric trucks on the horizon
 • System wsparcia rynku eHDV w Polsce
 • Systemy szybkiego ładowania dla transportu ciężarowego
 • Huby ładowania wagi ciężkiej
 • Kolejny łańcuch wartości: serwisowanie i maintenance 
 • TCO eHDV
 • Sieć TEN-T – krwiobieg HDV
 • Rola Big Data w eHDV
 • OEMs in the electric trucks market
 • Electric & autonomous trucks

Więcej

Hydrogen Mobility Forum
Forum kluczowych interesariuszy komercyjnego upowszechnienia technologii wodorowych w transporcie

Rozwój sieci stacji tankowania wodoru jedną z dróg do osiągania neutralności klimatycznej

 • Jaki jest aktualny stan europejskiego rynku wodoru i ogniw paliwowych, zarówno zakresie produkcji zielonego wodoru, jak i projektowanej infrastruktury dla branży motoryzacyjnej?
 • Jakie lokalne wyzwania stoją na drodze do osiągnięcia produkcji czystego wodoru i upowszechnienia transportu opartego o wodór?

Wybrane zagadnienia

 • Wodór w transporcie: samochody, żegluga, kolej i lotnictwo
 • Zielony wodór – podstawa czystej gospodarki przyszłości
 • FCEV vs. H2 ICE – kierunki R&D
 • Polska Strategia Wodorowa
 • Wodór – najbardziej efektywne magazynowanie energii z OZE
 • Instrumenty wsparcia dla H2 w transporcie
 • Infrastruktura tankowania wodoru – koszty i bariery
 • Wodoromobilność w miastach
 • Przegląd rynku i analiza regulacji prawnych
 • Studia przypadków rozwoju infrastruktury

Więcej

Bądź częścią naszego
multidyscyplinarnego programu!
Wydarzenia
Bądź na bieżąco
NEWSLETTER
Zapisz się na Newsletter KNM, aby jako pierwszy/-a otrzymywać informacje o ofertach specjalnych, prelegentach, programie, premierach, wydarzeniach specjalnych i wielu innych!
Śledź nas
KNM APP
Cały kongres
w jednym miejscu
Cały kongres w jednym miejscu
Dlaczego warto?
Dla kogo?
Kongres Nowej Mobilności kierujemy do podmiotów, które są już aktywne na rynku – praktyków, ekspertów, liderów i innowatorów zrównoważonej mobilności, ale także firm i instytucji dopiero zainteresowanych rozwojem zeroemisyjnych technologii w ramach swojej organizacji oraz otoczenia, w którym działają.
W dniach 26-28 września br. połączymy producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług w obszarze ładowania, firmy technologiczne, floty i przedsiębiorstwa transportowe, koncerny energetyczne i paliwowe, a także rozwijające się startupy i instytucje finansujące nową mobilność.
Wszystkie te firmy spotkają się, aby omawiać wprowadzane na rynek technologie, a także identyfikować nowe modele biznesowe, wymagania infrastrukturalne oraz partnerstwa, gwarantujące realizację projektów mobilnościowych, umożliwiających zrównoważony transport osób i towarów w Europie.
Kongres, jak co roku, zaszczycą swoją obecnością także politycy, unijni i krajowi decydenci, przedstawiciele administracji centralnej i lokalnej, w tym włodarze miast, dyplomaci, liderzy opinii, liczące się think tanki, świat nauki oraz interesariusze rynku z całego CEE, aktywni w obszarze zeroemisyjnych technologii.
Interesariusze C-Level edycji 2022
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz
zerowej emisji sektora transportu już teraz!