2426/09/2024
EXPO Łódź
Liderzy zielonej transformacji na drodze do zerowej emisji sektora transportu
Największa konferencja branżowa
i EXPO w regionie CEE

Dodaj do kalendarza

Konferencja

Środkowoeuropejskie forum liderów
zrównoważonej mobilności

Praktycy i eksperci rynku pojazdów elektrycznych

dni kongresu
i 5 scen
0
mówców
i debatujących
0
uczestników
0
punktów
programu
0
przedstawicieli
mediów
0

Kto i dlaczego powinien wziąć udział?

Największa konferencja branżowa w regionie CEE

Dodatkowa scena w nowym Pawilonie EXPO

EXPO

Największe w regionie targi zeroemisyjnych
technologii w transporcie

Dostawcy i odbiorcy rozwiązań z obszaru e-Mobility

strefy
ekspozycyjne
0
wystawców
z regionu
0
mkw.
powierzchni
0
odwiedzających
0
premier
0

Kto i dlaczego powinien się zaprezentować?

Największa przestrzeń wystawiennicza sektora e-mobility

Powiedzieli o nas

Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz
zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Program
Ścieżki tematyczne

Kongres Nowej Mobilności to dialog branżowy na najwyższym poziomie merytorycznym i tematyka obejmująca kluczowe zagadnienia i wyzwania stojące przed branżą zrównoważonego transportu w Europie

Poland Drives e-Mobility
Platforma współpracy kluczowych interesariuszy rynku elektromobilnosci w Polsce
Jeden z największych rynków motoryzacyjnych w Unii Europejskiej jest na początku drogi do zerowej emisji
 • Jak, odpowiadając na zmiany klimatu i wyzwania społeczno-gospodarcze, łączyć dostawców i odbiorców zeroemisyjnych technologii, by wspierać zielona transformacje i w pełni wykorzystać potencjał polskiego rynku?
 • Jakie zmiany, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki, przeprowadzić w sektorze transportu w Polsce do 2035 r.?
Wybrane zagadnienia
 • Wyzwania legislacyjne – Biała Księga Elektromobilność
 • RED III – carbon credits i inteligentne systemy wsparcia
 • Gotowi na AFIR
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe EV
 • Strefy Czystego Transportu – Smart Cities
 • Phase-out 2035
 • Right to plug w Polsce
 • Huby ładowania w Polsce
 • E-roaming: jak daleko jesteśmy?
 • Kadry kluczem do rozwoju rynku e-mobility
Urban New Mobility Summit
Spotkanie praktyków rozwoju nowych, zeroemisyjnych form mobilności w miastach
W poczuciu odpowiedzialności za kwestie związane ze zdrowiem publiczny, jakością powietrza i ochroną środowiska, polskie samorządy otwierają się na nową mobilność
 • Jak powinien wyglądać zintegrowany ekosystem transportowy dla miast przyszłości, oparty o najbardziej efektywne i ekologiczne formy przemieszczania się?
 • W jaki sposób wesprzeć prawnie JST w skutecznym wdrażaniu rozwiązań przyjaznych elektromobilności i zrównoważonemu rozwojowi?
Wybrane zagadnienia
 • Strefy Czystego Transportu
 • Narodowa Strategia Rowerowa
 • Zrównoważona logistyka miejska
eHDV Forum
Forum uczestników rynku HDV poświęcone rozwojowi sektora zeroemisyjnego transportu ciężkiego
Pozycja w sektorze ciężkiego transportu towarów zobowiązuje Polskę do jego elektryfikacji
 • Jaką rolę w rozwoju sektora eHDV powinna pełnić Polska, jako kluczowy rynek i lider transportu ciężkiego w Europie, z największą liczbą zarejestrowanych pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. w całej EU.
 • Jak przygotować legislację i infrastrukturę, by w krótkiej perspektywie zacząć elektryfikować sektor transportu ciężkiego?
Wybrane zagadnienia
 • Calstart Polish Implementation Hub
 • System wsparcia rynku eHDV w Polsce
 • Systemy szybkiego ładowania dla transportu ciężarowego
 • Huby ładowania wagi ciężkiej
 • Kolejny łańcuch wartości: serwisowanie i maintenance
 • TCO eHDV
 • Sieć TEN-T – krwiobieg HDV
 • Rola Big Data w eHDV
 • OEMs in the electric trucks market
 • Electric & autonomous trucks
Battery Day powered by EBA250
Konferencja producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego
Rośnie pozycja Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do samochodów elektrycznych
 • Jak innowatorzy i liderzy łancucha dostaw akumulatorów trakcyjnych powinni kreowac rozwój sektora bateryjnego, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku zeroemisyjnych pojazdów nowej generacji?
 • Jakie działania podjąć, by Polska i Europa Środ.-Wsch. utrzymały wiodacą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw akumulatorów dla producentów EV?
 • Traceability i recykling – druga szansa na konkurencyjność globalną UE?
Wybrane zagadnienia
 • Perspektywy gospodarcze sektora bateryjnego
 • Recykling i drugie życie baterii
 • Critical Raw Materials Act
 • Czas na wdrożenie Europejskiego Rozporządzenia Bateryjnego
 • Magazyny Energii vs. rozwój rynku prosumentów
 • Paszport bateryjny – szansa na ograniczenie zależności surowcowej
 • Stały elektrolit: paliwo przyszłości?
 • Zielona energia dla nowych fabryk
 • Polska i CEE: kuźnia kadr sektora bateryjnego
 • Standardy bezpieczeństwa, nowe technologie i systemy zarządzania
New Mobility Industry Forum
Platforma dialogu biznesu i administracji w zakresie nowej polityki przemysłowej i gospodarki
Przemysł motoryzacyjny stoi przed najpoważniejszym od dekad wyzwaniem gospodarczym, związanym z rozwojem zeroemisyjnych technologii w transporcie
 • Jakie są polskie i europejskie perspektywy rozwoju gospodarczego, szanse i wyzwania wynikające z transformacji przemysłu w kierunku zeroemisyjnym?
 • Czy Polska znajdzie się wśród liderów gospodarczych regionu czy pozostanie obserwatorem zmian zachodzących w innych państwach członkowskich?
Wybrane zagadnienia
 • 5% PKB sektora elektromobilności w 2035 r.
 • Międzysektorowy program B+R dla przemysłu motoryzacyjnego
 • Mapa zmian w sektorze transportu drogowego w Polsce do 2035 r.
 • Polska hubem produkcyjnym dla sektora mobilności
 • Rozwój ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury
 • Wzmocnienie pozycji polskich firm transportowych w europejskim łańcuchu
 • Rozwój OZE i przyspieszenie transformacji sektora energetycznego
 • Zapewnienie finansowania inwestycji i systemowego wsparcia rynku
Hydrogen Technologies Forum
Forum kluczowych interesariuszy komercyjnego upowszechnienia technologii wodorowych w transporcie
Rozwój sieci stacji tankowania wodoru jedną z dróg do osiągania neutralności klimatycznej
 • Jak zwiększyć udział odnawialnego wodoru?
 • Magazynowanie czy mobilność – gdzie wodór odegra większą rolę?
 • Optymalizacja infrastruktury tankowania wodoru, standardy techniczne HRS – jak ułatwić rozwój tych technologii?
Wybrane zagadnienia
 • Wodór w transporcie: logistyka, zegluga, kolej i lotnictwo
 • Odnawialny wodór – podstawa czystej gospodarki przyszłosci
 • Potencjał European Hydrogen Bank
 • Status check – Polska Strategia Wodorowa
 • Wodór – najbardziej efektywne magazynowanie energii z OZE
 • Instrumenty wsparcia dla H2 w transporcie
 • Infrastruktura tankowania wodoru – koszty i bariery
 • Przeglad rynku i analiza regulacji prawnych
 • Studia przypadków rozwoju infrastruktury – HyTruck!
Wydarzenia
Nowe trendy i technologie przemysłu mobilności na wyjątkowym seminarium technicznym. Unikalna wiedza o tym, jak modelowanie, inżynieria i badania wspierają się nawzajem. Opinie producentów sprzętu, dostawców i uczelni, które wykorzystują cyfrowe narzędzia i metody modelowania inżynierii i jej testowania w celu realizacji projektów w zakresie mobilności.
4. edycja międzynarodowej konferencji producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Przegląd możliwości i wyzwań stojących przed interesariuszami szybko rozwijającego się przemysłu akumulatorowego w regionie.
Pierwsze forum liderów samorządowych na temat wzmocnienia pozycji władz lokalnych, zmian prawnych i zapewnienia funduszy w zakresie realizacji projektów w obszarach: transport elektryczny, publiczny i rowerowy, infrastruktura, jakość powietrza.

Spotkanie globalnych liderów sektora eHDV z udziałem Sity Holtslag i najwększych autorytetów elektryfikacji transportu ciężkiego na świecie. Być może szansa na podpisanie Global MOU!

6. edycja najważniejszego wyróżnienia branży zrównoważonego transportu, przyznawanego od 2018 r. przez PSPA i PwC. Laureaci ogłaszani są na podstawie badania, a nagrody trafiają do firm i instytucji najbardziej zaangażowanych w rozwój rynku pojazdów elektrycznych.
Wyjazdowe posiedzenie 10 wysoko wyspecjalizowanych komitetów merytorycznych PSPA, złożonych z przedstawicieli firm członkowskich organizacji. W skład komitetów wchodzą reprezentanci wiodących marek z całego łańcucha wartości w elektromobilności.
4. edycja eMobility Media Awards, przyznawanych przez PSPA i PSMM Monitoring & More, których celem jest wyróżnienie dziennikarzy i mediów, ale także marek, które w największym stopniu przyczyniają się do kształtowania opinii społecznej na temat nowej mobilności.
3. spotkanie przedstawicieli klubów użytkowników samochodów elektrycznych z całego świata, zrzeszonych w Global EV Drivers’ Alliance – GEVA (60 organizacji z 35 krajów). Organizatorem jest EV Klub Polska, który przewodzi europejskiemu komitetowi GEVA.
Formaty
Zostań Prelegentem!
Bądź częścią naszego multidyscyplinarnego programu!

Prelegenci 2024

Będą w tym roku

Byli z nami w zeszłym roku

Eddy Liegeois

Head of Transport Networks Unit / Acting Director of our Investment, Innovative & Sustainable Transport Directorate, European Commission, DG MOVE

Ewa Ptaszyńska

Deputy Head of Unit, European Commission, DG MOVE

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

Sita Holtslag

Europe Director, CALSTART / Drive to Zero

Rafał Gawin

Prezes, Urząd Regulacji Energetyki / Członek Zgromadzenia Ogólnego, Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER)

Mimi Sheller, PhD

Dean of The Global School, Worcester Polytechnic Institute

Carlo Ratti

Professor of Urban Technologies, MIT / Distinguished Professor, Politecnico di Milano / Planning Director, MIT SENSEable City Lab / Founding Partner, Carlo Ratti Associati

William Todts

Executive Director, Transport & Environment

Gil Penalosa, MBA, PhDhc

Founder & chair, 8 80 Cities / Founder, Cities for Everyone

Ines Rocha

Regional Director for Europe, International Finance Corporation World Bank Group

Dr. Anita Sengupta

CEO/Founder, Hydroplane

Robert Makieła

Prezes Zarządu, Wastes Service Group

Aktualności

W dniach 24-26 września br. w Łodzi już po raz piąty odbędzie się największa konferencja i EXPO branży zrównoważonego transportu.
01/10/2023
Ponad 3 tys. przedstawicieli branży e-mobility ze świata, przez 3 dni omawiało kluczowe wyzwania związane z transformacją transportu

The heart of sustainable mobility in the CEE region

KNM to najszybciej rozwijające się wydarzenie branży zrównoważonego transportu w całym regionie CEE – forum interesariuszy wschodzących rynków e-mobility o dużym potencjale rozwoju.

Brama do regionu, łącząca podmioty w łańcuchu wartości – platforma budowy partnerstw i modeli biznesowych, przyczyniająca się do realizacji projektów mobilnościowych

Miejsce prezentacji rozwiązań zarówno dla dostawców i odbiorców zeroemisyjnych technologii – tworzone z myślą o gospodarce, społeczeństwie i klimacie

Partnerzy KNM 2023

Organizatorzy
Partnerzy strategiczni
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy
Organizatorzy wspierający
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz
zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Bądź na bieżąco
NEWSLETTER
Zapisz się na Newsletter KNM, aby jako pierwszy/-a otrzymywać informacje o ofertach specjalnych, prelegentach, programie, premierach, wydarzeniach specjalnych i wielu innych!
Śledź nas
KNM APP
Cały kongres
w jednym miejscu
Cały kongres w jednym miejscu