CEE GTI Summit

30/01/2023

Szczyt liderów zrównoważonego transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.


Nowa mobilność to wysiłek międzynarodowy, stymulujący efektywność i innowacyjność gospodarek w regionie

 • Jak, dzięki technologii, odpowiednim regulacjom, partnerstwom i nowym modelom biznesowym, zmniejszać emisje pochodzące z transportu oraz umożliwiać bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi i towarów w całej Europie?
 • Jakie podjąć kroki, by wyrównać dwie prędkości rozwoju rynku elektromobilności na Starym Kontynencie?

Wybrane zagadnienia

 • Głos CEE słyszany w Brukseli
 • AFIR – czas na wdrożenie!
 • Inteligentne ładowanie w całym regionie
 • Regulation, Liability & ESG
 • EPBD – right to plug in the CEE
 • Baltics to Balkans – an EV route to clean air!
 • Fast grid connections
 • MaaS & mobility adoption
 • Przepływ technologii, danych i innowacji
 • EV Manufacturing & Skills

Region Europy środkowo-wschodniej (Central&Eastern Europe – CEE) to dzisiaj zaplecze przemysłowe i technologiczne transportu zeroemisyjnego całej Unii Europejskiej. Tylko Państwa Wyszehradzkie odpowiadają już teraz za 14% globalnej produkcji baterii litowo-jonowych, a tylko w Polsce i Słowacji przemysł motoryzacyjny zatrudnia łącznie 700 tysięcy osób. Polska, jako największy rynek tego regionu odpowiada za produkcję co drugiego autobusu elektrycznego eksportowanego z Unii Europejskiej i jest trzecim producentem baterii litowo-jonowych na świecie. Tuż za nią są Węgry, które dynamicznie rozwijają kluczowe inwestycje przemysłowe na rynku technologii zeroemisyjnych. Państwa CEE pokazują też duże wzrosty elektryfikacji flot. Tylko od 2021 do 2022 r., w Unii Europejskiej flota BEV wzrosła o 28%, w CEE o 50%, w Polsce 58%. W tym samy okresie tylko w Polsce aż o 47% wzrosła liczba ogólnodostępnych stacji ładowania EV. Region czekają jednak wielkie wyzwania wynikające z zapóźnionego rozwoju w zakresie zrównoważonego transportu.

Istotnym wyzwaniem jest rozwój infrastruktury ładowania, w tym tempo przybywania nowych punktów ładowania i kosztu podłączeń do sieci dystrybucyjnej. Nie ma też obecnie w regionie rozwiązań inteligentnego ładowania i inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Dużym wyzwaniem jest też rozwój zeroemisyjnego transportu ciężkiego, który jest bardzo „regionalnym problemem” – bowiem co piąty pojazd HDV jest zarejestrowany w Polsce, a 30% wszystkich dóbr przewiezionych w ramach ciężkiego transportu drogowego jest przenoszony przez polskich operatorów. Średni wiek tych pojazdów to 12 lat, a na niektórych rynkach jest to znacznie więcej. Średni wiek pojazdów osobowych w CEE to dodatkowy kłopot, bowiem w Polsce to 14 lat, w Czechach 16 lat, a w Bułgarii nawet więcej. Region od lat jest odbiorą najstarszych i szkodliwych pojazdów ICE z rynków zachodnich.

Na strategicznym poziomie, Unia Europejska zaproponowała pakiet legislacyjny Fit for 55, który stanowi wielką szansę dla regionu. Zgodnie bowiem z flagowym rozporządzeniem pakietu, AFIR, w Europie do 2025 r. znacząco ma zostać rozbudowana sieć ładowania pojazdów ciężkich. W sieci bazowej TEN-T stacje ładowania mają znajdować się co ok. 60 km, a minimalna moc wyjściowa powinna wynosić 1400 kW. Pięć lat później poziom ten ma zostać zwiększony do 3500 kW. W przypadku sieci kompleksowej TEN-T stacje ładowania powinny być rozmieszczone maksymalnie co 100 km, a wymienione wyżej moce osiągnięte odpowiednio w 2030 i 2035 r. Stanowi to wyzwanie, biorąc pod uwagę znacznie wolniejsze tempo rozwoju elektromobilności w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy (CEE), w stosunku do Europy Zachodniej. Z tego względu plany oraz założenia przy rozbudowie sieci ładowania powinny być ustalane w oparciu o obecny stan infrastruktury ładowania w regionie CEE.

Tego rodzaju istotnych aktów jest więcej, w tym standardy emisyjne dla pojazdów osobowych oraz standardy dla transportu ciężkiego, Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (infrastruktura prywatna), Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii oraz wyjątkowo ważne dla regionu Europejskie Rozporządzenie Bateryjne. W odpowiedzi na działania globalnych potęg, w tym amerykański IRA, Unia Europejska proponuje też Greed Deal Industrial Plan i Net-Zero Green Industry Act. Region CEE musi jednak zadbać, aby zaproponowane wsparcie nie spowodowało, że obecny potencjał odpłynie w kierunku tzw. „Starej Unii” zwiększając jeszcza bardziej zjawisko dwóch prędkości rozwoju elektromobilności.

Widząc te wyzwania PSPA wraz ze wsparciem SEVA powołało CEE Green Transport Initiative (Inicjatywę na rzecz Zielonego Transportu), aby zwiększyć dialog regionu i wzmocnić głos CEE w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej na poziomie kluczowych Instytucji w Brukseli.

Na temat przyspieszenia rozwoju zeroemisyjnego transportu drogowego w Europie Środkowo-Wschodniej, kluczowych zadań inicjatywy na rzecz Zielonego Transportu w tym regionie (CEE Green Transport Initiative), a także promocji zrównoważonego transportu, nowej infrastruktury, działań na rzecz zrównoważonego transportu oraz edukacji społecznej rozmawiać będą międzynarodowi eksperci podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023.

Zobacz również