Elektromobilne nowości z sektora transportu ciężkiego podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023

12/07/2023

Premiery elektrycznych i wodorowych samochodów ciężarowych, a także najnowsze rozwiązania z zakresu infrastruktury ładowania dla eHDV, w tym ultraszybkie stacje wysokiej mocy, będzie można zobaczyć już 26-28 września w Łodzi podczas największego EXPO branży e-mobility – Kongresu Nowej Mobilności 2023. W ramach części konferencyjnej KNM 2023 odbędzie się również dedykowana ścieżka tematyczna eHDV Forum, która zgromadzi międzynarodowych liderów, praktyków rynku oraz ekspertów sektora ciężkiego transportu drogowego.

Największe EXPO sektora eHDV w regionie CEE

Na podstawie prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) flota elektrycznych samochodów ciężarowych (eHDV) w Europie wzrośnie ponad 140-krotnie w ciągu zaledwie ośmiu lat: z ok. 3,6 tys. szt. w 2022 r. do nawet 520 tys. szt. w roku 2030. Kluczową rolę w elektryfikacji sektora transportu ciężkiego odegra Polska, która jest odpowiedzialna za niemal 1/5 wszystkich przewozów w państwach członkowskich Unii Europejskiej i posiada największą liczbę zarejestrowanych ciężarówek w Europie (ponad 1,2 mln sztuk). W celu zaznajomienia przedstawicieli branży TSL z najnowszymi rozwiązaniami rynkowymi podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 zostanie zorganizowana największa w Europie Środkowo-Wschodniej strefa EXPO.

– Strefa EXPO na KNM 2023 to odpowiedź na potrzeby branży transportu ciężkiego, która stoi w przededniu największej rewolucji napędowej w całej swojej historii. Na 13 tysiącach metrów kwadratowych swoje portfolio przedstawi ponad 200 firm z całego łańcucha dostaw sektora e-mobility. Wśród nich nie zabraknie liderów rynku eHDV, którzy zaprezentują m.in. całą gamę modeli całkowicie elektrycznych (BEV) samochodów ciężarowych, zarówno do zastosowań miejskich, jak i długodystansowych. Na KNM 2023 można będzie zobaczyć również nowość na polskim rynku, czyli ciężarówki zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV). W strefie EXPO zostaną również zaprezentowane ultraszybkie stacje ładowania dla eHDV oraz rozwiązania z obszaru infrastruktury towarzyszącej – mówi Aleksander Rajch, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA.

Obecność w strefie EXPO zapowiedziała m.in. firma Volvo Trucks, która jest partnerem strategicznym KNM 2023 i konsekwentnie elektryfikuje swoją gamę modelową. Cele Volvo zakładają, że najpóźniej do 2030 r. połowę całkowitej sprzedaży samochodów ciężarowych firmy na świecie będą stanowiły pojazdy elektryczne. Swoje rozwiązania przedstawią również inni liderzy rynku eHDV, aktywni zarówno w obszarze pojazdów, jak i infrastruktury ładowania, w tym m.in. Ekoenergetyka, Eleport, Hyundai, Garo, Greenway oraz Shell.

eHDV Forum na Kongresie Nowej Mobilności 2023

Rozwój elektromobilności w obszarze transportu ciężkiego w Polsce stanowi poważne wyzwanie. Na mocy rozporządzenia AFIR już w 2025 r. przeznaczone dla elektrycznych ciężarówek HUBy ładowania o mocy 1 400 kW będą musiały funkcjonować na 15% sieci TEN-T w maksymalnej odległości 120 km od siebie. W 2027 r. infrastruktura ładowania (HUBy o mocy 2 800 kW) ma pokryć 50% sieci TEN-T, a w roku 2030 (HUBy o mocy 3 600 kW) – 100%, przy czym rozmieszczenie stacji ma ulec znacznemu zagęszczeniu (do maksymalnie 60 km). Tymczasem obecnie ani jedna z ok. 2,9 tys. ogólnodostępnych stacji funkcjonujących w Polsce nie jest przeznaczona do obsługi elektrycznych samochodów ciężarowych. Dynamizacja rynku eHDV to również historyczna szansa na rozwój i wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Na podstawie raportu „Elektryfikacja Sektora Drogowego Transportu Ciężkiego”, przygotowanego przez PSPA i Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), przyspieszona elektryfikacja floty samochodów ciężarowych pozwoli na wzrost zatrudnienia w branży TSL o dodatkowe 21 tys. miejsc pracy i wzrost wartości dodanej o 1,1 mld EUR.

– Utrzymanie wiodącej pozycji polski w sektorze drogowego transportu ciężkiego wymaga pilnego podjęcia szeregu działań na poziomie rynkowymi i regulacyjnym. W celu zdefiniowania instrumentów wsparcia i opracowania niezbędnych zmian prawnych podczas KNM 2023 odbędzie się eHDV Forum, czyli konferencja, w której wezmą udział kluczowi interesariusze sektora transportu ciężkiego, w tym przedstawiciele administracji publicznej, branży (w tym czołowych przewoźników), instytucji finansowych, kancelarii prawnych oraz trzeciego sektora – mówi Maciej Mazur, Dyrektor zarządzający PSPA.

Program eHDV Forum obejmuje m.in. dyskusję na temat systemu zachęt sprzyjających wzrostowi liczby rejestracji elektrycznych samochodów ciężarowych w Polsce, systemów i hubów szybkiego ładowania czy serwisowania i utrzymania zeroemisyjnych ciężarówek w firmie. Uczestnicy konferencji omówią również kwestie związane z całkowitym kosztem utrzymania (TCO) eHDV, elektryfikacją sieci TEN-T, rolą big data w sektorze transportu ciężkiego a także kierunki rozwoju technologicznego w branży TSL (związane m.in. z autonomizacją oraz cyfryzacją).

KNM 2023

Kongres Nowej Mobilności odbędzie się w EXPO Łódź w dniach od 26 do 28 września 2023 r. W wydarzeniu weźmie udział ponad 1500 uczestników, w tym ok. 400 prelegentów, którzy omówią ponad 250 zagadnień związanych z rozwojem nowej mobilności.

Do końca lipca br. bilety na Kongres Nowej Mobilności 2023 są dostępne w regularnych cenach: 1950 zł netto – „Conference & EXPO pass” oraz 499 zł netto – „EXPO pass”. Od sierpnia ceny biletów final call będą wynosiły 2450 zł netto za „Conference & EXPO pass” oraz 599 zł netto za „EXPO pass”.

Bilety można nabyć na stronie: Kongresnowejmobilnosci.pl

Zobacz również