Powering next generations with sustainable mobility solutions
26/09/2024
Sympozjum Naukowo-Techniczne Nowej Mobilności 2024

Spotkanie świata nauki i techniki w odpowiedzi na wyzwania nowej mobilności

Idea Sympozjum

W obliczu rosnących wyzwań globalnych, takich jak zmiany klimatyczne, rozwój technologiczny i potrzeba zrównoważonego rozwoju, wsparcie dla działalności badawczo-rozwojowej staje się kluczowe zarówno na poziomie krajowym, jak i całej Wspólnoty
Podejście Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich do finansowania, wspierania oraz promowania działalności B+R w strategicznych obszarach gospodarki odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu przyszłości Europy
Inwestycje w badania i rozwój (B+R) są nie tylko motorem innowacji, ale także podstawą dla długoterminowego wzrostu gospodarczego i społecznego. Firmy, sektory naukowe i rządy angażują się w badania i rozwój w celu zapewnienia sobie postępu
Wykorzystanie potencjału CEE
Region Europy Środkowo-Wschodniej stanowi obecnie źródło najlepszych i najbardziej innowacyjnych inżynierów w Unii Europejskiej. Koncepcja Sympozjum podczas KNM ma na celu promocję potencjału regionu, stąd hasło:
GOŚCIE

Do udziału w Sympozjum zaproszeni bedą:

FORMATY

Do udziału w Sympozjum zaproszeni bedą:

TEMATYKA

Do udziału w Sympozjum zaproszeni bedą:

Dlaczego warto wziąć udział?

Sympozjum Naukowo-Techniczne Nowej Mobilności 2024 będzie pierwszym takim wydarzeniem w regionie CEE!

Rynek nowej mobilności może wygenerować w 2035 r. 5% polskiego PKB – ale nie odbędzie się to bez podłoża technologicznego oraz inżynierskiego, a tym bardziej bez zasobów specjalistów.

Potencjał naukowy i inżynierski regionu jest elementem uwalniającym dynamiczny rozwój rynku i budulcem przemysłu przyszłosci.

Sympozjum będzie źródłem:

Rekomendacji strategicznych dla decydentów i legislatorów

Networkingu biznesowego dla całego rynku nowej mobilności w CEE

Wymiany doświadczeń

Rozwiązań dla branż i ekosystemów

Od edycji 2024:

Wiedzy i wymiany najlepszych rozwiązań inżynieryjnych w CEE!

Szanowni Państwo,

przed tegorocznym Kongresem Nowej Mobilności stawiamy bardzo ambitne cele. Program daleko wykroczy poza techniczne ramy dekarbonizacji sektora i rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce. Czy Kongres Nowej Mobilności 2024 będzie miał charakter gospodarczy? W znacznej mierze – tak, bowiem od decyzji podjętych w najbliższych miesiącach zależeć będzie nasza pozycja w łańcuchach wartości w kolejnych latach i dekadach.

W tym roku, w ramach KNM, organizujemy również Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Techniczne Nowej Mobilności. Kongres stanie się zatem ośrodkiem wymiany wiedzy inżynierskiej, forum do prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych i podkreślenia potencjału nauki i zasobów inżynierskich CEE w obszarze rozwijania nowej mobilności.

Serdecznie zapraszam do udziału i współpracy!

Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający PSNM
Prezydent AVERE

Zostań Prelegentem Sympozjum
Dołącz do grona mówców Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Technicznego Nowej Mobilności 2024

Zapraszamy

Warunkiem uczestnictwa będzie przedstawienie:

Udział w charakterze Prelegenta będzie wynikiem oceny aplikacji przez Radę Programową Sympozjum

Zarejestruj się jako Prelegent Sympozjum
Wypełnij formularz i zgłoś swoją kandydaturę jako Prelegenta Sympozjum Naukowo-Technicznego Nowej Mobilności 2024
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz
zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz zerowej emisji sektora transportu już teraz!