Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Wspólne wyzwania dla transportu ciężkiego w regionie CEE

Keynote speech
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
11.30 – 11.45
Hala Maszyn
Polski, Angielski – tłumaczenie symultanicz

W Polsce zarejestrowany jest co 5. pojazd o DMC powyżej 3,5 tony w Unii Europejskiej (UE), obsługujący niemal jedną trzecią przewozów towarowych Unii Europejskiej. To stawia nasz kraj w pozycji objęcia aktywnej roli w elektryfikacji tego sektora i rozbudowie obsługującej go infrastruktury ładowania.

Zgodnie z rozporządzeniem AFIR, w Europie do 2025 roku znacząco ma zostać rozbudowana sieć ładowania pojazdów ciężkich. Na sieci bazowej TEN-T stacje ładowania mają znajdować się co ok. 60 km, a minimalna moc wyjściowa ma wynosić 1400 kW. Pięć lat później poziom ten ma zostać zwiększony do 3500 kW. Dla sieci kompleksowej TEN-T stacja ładowania ma być postawiona maksymalnie co 100 km, a wymienione wyżej moce osiągnięte odpowiednio w 2030 i 2035 roku.

Stanowi to wyzwanie, biorąc pod uwagę spowolnione tempo rozwoju elektromobilności w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy (CEE), w stosunku do Europy Zachodniej. Z tego względu plany oraz założenia przy rozbudowie sieci ładowania powinny być ustalane w oparciu o obecny stan infrastruktury ładowania w regionie CEE. Należy przypomnieć, że obecnie na ładowarki samochodów elektrycznych znajdują się głównie w Holandii, Francji i Niemczech.

Kluczowe zagadnienia

  • Identyfikacja i określenie głównych potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów HDV
  • Określenie barier dla rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów HDV w regionie CEE
  • Wypracowanie wspólnej polityki rozwoju sieci ładowania w regionie CEE
  • Określenie propozycji dla UE dotyczącą ustalania planów rozwoju infrastruktury ładowania dla państw członkowskich względem regionu CEE