Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Poniedziałek, 12/09/2022

Czy elektromobilność się opłaca? Dogonić TCO

Prezentacja
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
12/09/2022
16.00 – 16.15
5
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne (TBC)

Samochody elektryczne mogą być nawet trzy razy tańsze w eksploatacji niż pojazdy spalinowe, a ich ceny zakupu z roku na rok są coraz bliżej zrównania z cenami konwencjonalnych odpowiedników.

Całkowity Koszt Posiadania (TCO, ang. Total Cost of Ownership) to jeden z najważniejszych wskaźników analiz budżetowych związanych z zakupem lub nabyciem pojazdu. Analiza TCO ma szczególne znaczenie w obecnych uwarunkowaniach rynkowych. Mimo systematycznie spadających cen, pojazdy elektryczne wciąż w wielu przypadkach pozostają droższe od swoich spalinowych odpowiedników.

Dzięki takim czynnikom jak programy wsparcia finansowego (dopłaty do zakupu), wyższe odpisy amortyzacyjne oraz niższe koszty eksploatacji, całkowity koszt posiadania samochodu elektrycznego staje się porównywalny lub nawet korzystniejszy niż pojazdów z konwencjonalnym napędem. W efekcie czego wybór pojazdu ekologicznego jest opłacalny biznesowo i finansowo.

Takim wymiernym przykładem jest porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) elektrycznego samochodu dostawczego oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. Projekty pt. “Misja Zerowa Emisja”, “Flota z energią’ czy “ELAB – Miasto Czystego Transportu” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i partnerów, ilustrują, po ilu latach od zakupu eksploatacja elektrycznego samochodu dostawczego staje się opłacalna. Analizy uwzględniają rzeczywiste, łączne koszty związane z zakupem, uruchomieniem, użytkowaniem, utrzymaniem i sprzedażą pojazdów. Należy przy tym podkreślić, że prowadzone analizy stanowią rzetelną i miarodajną wiedzę, która weryfikowana jest w rzeczywistych warunkach długookresowego, codziennego użytkowania pojazdów. Wnioski płynące z projektów PSPA są jednoznaczne. Przede wszystkim wykazano istnienie scenariuszy, w których eksploatacja elektrycznego pojazdu dostawczego jest bardziej opłacalna od jego spalinowego odpowiednika i to nawet w przypadku braku dopłat, przy stosunkowo niskich cenach paliwa i oszczędnej jeździe kierowców. W jednym ze scenariuszy udowodniono powszechnie znany już fakt, że niektóre BEV w kosztach eksploatacyjnych przynoszą ponad 700 zł netto oszczędności miesięcznie.

Przeprowadzone badania prowadzą także do wniosku, że dostawcze pojazdy elektryczne najlepiej sprawdzają się w mieście, ze względu na największą oszczędność w kosztach eksploatacji. To właśnie w warunkach miejskich dostrzega się największą różnicę w koszcie przejechania 1 km samochodem elektrycznym i spalinowym. Ponadto wynik porównania TCO pozwala stwierdzić, że elektryczne samochody dostawcze mogą niedługo stać się realną alternatywą dla flot spalinowych. Kluczowe w tym aspekcie jest realizowanie wsparcia w postaci dopłat.

Kluczowe zagadnienia

  • Analiza modelu TCO pod względem pojazdów elektrycznych
  • Wymierne korzyści finansowe związane z TCO pojazdów elektrycznych
  • Case Study dla TCO