Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Czy jesteśmy wystarczająco zieloni? Miks OZE i elektromobilności w Polsce

Prezentacja
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
13/09/2022
16.15 – 16.30
Nowej Mobilności
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Miks energetyczny kraju nadal opiera się w głównej mierze na paliwach kopalnych. Zauważa się jednak coraz większy udział odnawialnych źródeł energii.

W 2021 roku 16,9% energii elektrycznej w Polsce wyprodukowano ze źródeł odnawialnych (30,4 TWh). Największym producentem OZE od wielu lat jest energetyka wiatrowa, odpowiedzialna za produkcję ponad 15 TWh rocznie. Udział węgla w miksie energetycznym zmalał w 2021 roku do 70,8% (co oznacza produkcję około 127 TWh). Zauważalne, proekologiczne zmiany muszą zostać w tym obszarze zdynamizowane. Obecna sytuacja geopolityczna w istotnym stopniu wpływa na możliwości pozyskiwania surowców i na koszty ich pozyskiwania.

Regulacje administracyjne oraz miks energetyczny kraju w bezpośredni sposób oddziałowujące na rozwój elektromobilności. Dążenie do neutralności klimatycznej musi być spójne, a dążenie do tego odbywać się z jedną prędkością. By to osiągnąć konieczne są scentralizowane działania zarówno w sektorze energetycznym, jak też transportowym. Przede wszystkim takie, które wpisywać się będą w strategię Europejskiego Zielonego Ładu i Standard Energia 2051.

Choć w takim standardzie dostawy energii wytworzonej w każdej godzinie z zeroemisyjnych źródeł będą musiały obowiązywać powszechnie w całej wspólnocie dopiero za 30 lat, to już teraz wybrane polskie firmy oferują energię z zerowym śladem węglowym w standardzie Energia 2051. Przykładem jest Polenergia, która w 2021 roku podpisała umową na dwa lata z GreenWay Polska na dostarczanie zielonej energii do obecnych i planowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych GreenWay Polska.

Kluczowe zagadnienia

  • Kluczowe bariery rozwoju zielonej transformacji energetycznej
  • Jak zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym
  • Farmy wiatrowe na Bałtyku – wyzwanie na rzecz rozwoju OZE
  • Fotowoltaika – prawo przeciwko jej rozwojowi
  • Prawo unijne i krajowe promujące OZE