Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Poniedziałek, 12/09/2022

Droga do sukcesu – rynek autobusów elektrycznych w Polsce​

Debata
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
12/09/2022
14.45 – 15.45
Hala Maszyn
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Co sprawiło, że Polska została europejskim liderem w obszarze zeroemisyjnego transportu publicznego?

Sektor autobusów elektrycznych w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie zarówno w zakresie inwestycyjnym, produkcyjnym i eksportowym, jak i wdrożeniowym. Wiodąca pozycja naszego kraju w tym segmencie to nie tylko efekt efektywnie realizowanych strategii biznesowych, ale również konsekwencja synergii pomiędzy czołowymi interesariuszami, w tym branży, administracji centralnej, publicznych instytucji finansowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Efekt? Do połowy 2022 r. aż 64 polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej będą dysponować autobusami elektrycznymi w swoich flotach. W ciągu kolejnych miesięcy łączna liczba e-busów w Polsce wyniesie prawie 850 szt. – prawie cztery razy więcej niż pod koniec 2019 r. – wynika z najnowszej edycji cyklicznego raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) „Polish EV Outlook 2022”. Na podstawie danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM), która jest jednym z partnerów merytorycznych „Polish EV Outlook 2022”, na dzień 31 grudnia 2021 r. w polskich miastach jeździło 615 autobusów elektrycznych. To prawie 5,2% całego parku autobusów miejskich w Polsce.

Największą flotą – składającą się ze 160 e-busów – dysponuje MZA Warszawa. Pojazdy zeroemisyjne stanowią prawie 11% floty stołecznego przedsiębiorstwa. Na kolejnych miejscach znajdują się takie podmioty jak MPK Kraków (79 szt., 13,7% floty), MPK Poznań (59 szt., 18,3%), PKM Jaworzno (44 szt., 62,9% – to najwyższy procentowy udział w Polsce wśród przedsiębiorstw posiadających co najmniej 3 e-busy) oraz MZK Zielona Góra (43 szt., 48,3%). Zeroemisyjny transport publiczny – podobnie jak inne obszary elektromobilności w Polsce – koncentruje się przede wszystkim w największych miastach.

W celu lepszej identyfikacji rynkowych potrzeb, PSPA wraz z Grupą Banku Światowego zrealizowało projekt „Case study of Poland e-buses industry development and identifying the export support strategies and financing mechanism” – najbardziej kompleksową inicjatywę analityczno-badawczą związaną z rynkiem zeroemisyjnego transportu zbiorowego w Polsce. Jednym z jego głównych celów było podsumowanie polskiej drogi do sukcesu w obszarze autobusów elektrycznych. Podczas debaty na KNM przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw i instytucji sektora zeroemisyjnego transportu publicznego porozmawiają o tym, jak jeszcze umocnić pozycję Polski jako europejskiego lidera rynku e-busów.

Kluczowe zagadnienia

  • Potencjał produkcyjny Polski w segmencie autobusów elektrycznych
  • Kluczowi interesariusze sektora zeroemisyjnego transportu publicznego
  • System wsparcia zeroemisyjnego transportu publicznego w Polsce
  • Autobusy elektryczne w polskich miastach
  • Przyszłość polskiej branży autobusów zeroemisyjnych