Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

European Battery Alliance Academy. Start in Poland!​

Debata
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
13/09/2022
11.30 – 11.45
Hala Maszyn
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Europejski łańcuch wartości akumulatorów przyciągnął 60 mld euro inwestycji w samym 2019 roku. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat nowe projekty w całym łańcuchu wartości stworzą od 3 do 4 milionów bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Wynika z tego, że około 800 000 pracowników będzie musiało zostać przeszkolonych, podniesionych lub przekwalifikowanych do 2025 r., aby zaspokoić ten popyt. Z tego względu w Polsce – lidera m.in. w produkcji baterii – uruchomiona zostanie European Battery Alliance Academy.

Dostępność wykwalifikowanej kadry jest jednym z najważniejszych czynników potrzebnych do zapewnienia sukcesu w rozwoju, budowie i eksploatacji projektów przemysłowych w całym łańcuchu wartości sektora bateryjnego. Konieczność podjęcia działań w tym zakresie została jednogłośnie uznana przez 14 ministrów, 4 komisarzy i wiceprezesów European Battery Alliance, jako wezwanie do wspólnego działania.

Skoordynowane europejskie podejście do opracowywania i dostarczania treści szkoleniowych dostosowanych do potrzeb przemysłu w zakresie umiejętności może pomóc w zapewnieniu przeszkolenia średnio 160 000 pracowników każdego roku do 2025 r. w całej Europie. Dzięki European Battery Alliance Academy możliwa będzie budowa paneuropejskiego ekosystemu edukacyjnego, który zmniejszy koszty podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników. Dodatkowo radykalnie zwiększy efektywność i jakość szkoleń poprzez skrócenie czasu potrzebnego lokalnym dostawcom na uruchomienie i przetestowanie nowych programów lub wzbogacenie istniejącej oferty.

Kluczowe zagadnienia

  • Identyfikacja i określenie głównych potrzeb w zakresie umiejętności w europejskim łańcuchu wartości baterii.
  • Badania i identyfikacja luk w kluczowych umiejętnościach i kompetencjach wynikających z szybko rozwijającego się w Europie krajobrazu baterii i elektryfikacji.
  • Opracowanie i produkcja programów i treści edukacyjnych, w celu uzupełnienia braków w umiejętnościach, w tym modułów edukacyjnych on-line, szkoleniach osobistych czy podręczników szkoleniowych.