Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Europejskie Rozporządzenie Bateryjne – wpływ na rynek

Prezentacja
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
13/09/2022
14.45 – 15.00
Nowej Mobilności
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

W latach 2020-2030 w państwach członkowskich spodziewany jest wzrost elektryfikacji pojazdów osobowych, dostawczych, autobusów i ciężarowych. Wsparciem dla procesu dekarbonizacji transportu ma być projekt rozporządzenie bateryjne.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Baterii i zużytych baterii, ma uchylać dyrektywę 2006/66/WE i zmieniać rozporządzenie (UE) 2019/1020. Wśród założeń dokumentu wymienia się inicjatywę opierającą się na zobowiązaniach i sprawozdaniach przyjętych przez Komisję Europejską w tym na strategicznym planie działania na rzecz baterii, nowym planie działania UE w kwestii gospodarki o obiegu zamkniętym, nowej strategii przemysłowej dla Europy oraz strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. W uzasadnieniu wniosku podano również, że aktualne prawo unijne reguluje jedynie etap wycofania baterii z użytku, jednakże brak jest przepisów, które uwzględniałyby inne aspekty etapów produkcji i użytkowania baterii. Jako przykład podano m.in. wydajność elektrochemiczną, emisje gazów cieplarnianych, trwałość baterii czy odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

Projekt rozporządzenia odnosi się tym samym do wszystkich rodzajów baterii, dzieląc je na cztery kategorie (baterie przenośne i przemysłowe, akumulatory samochodowe oraz akumulatory pojazdów elektrycznych). By mogły być one wprowadzane do obrotu i oddawane do użytku, będą podlegały wymogom w zakresie etykietowania, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Przepisy umożliwią również bardziej efektywne zbieranie, przetwarzanie i recykling wykorzystanych baterii. Widać tym samym, że regulacje prawne będą miały wpływ nie tylko na producentów baterii, ale i na branżę odpadową. Również wytwórcy urządzeń elektronicznych będą zobowiązani do montowania baterii w taki sposób, by po zużyciu mogły być one w łatwy sposób usunięte i zastępowane nowymi.

W propozycji rozporządzenia zawarto również poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych dla państw członkowskich. Do 2025 r. ma to być 65%, a do końca 2030 r. – 70%. Nie określono jeszcze w projekcie maksymalnych progów śladu węglowego.

Kluczowe zagadnienia

  • Określenie barier legislacyjnych na rzecz baterii
  • Wpływ rozporządzenia na branżę
  • Zmiana podejścia do produkcji, magazynowania i montażu baterii
  • Zasadność dokonywania zmian, które mają zostać wprowadzone przez rozporządzenie