Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

EV Europa. Porównanie dwóch prędkości rozwoju infrastruktury ładowania​

Prezentacja
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
13/09/2022
13.00 – 13.15
Hala Maszyn
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Wraz z propozycją legislacyjną Fit for 55, a wcześniej przyjętą strategią EU Green New Deal Unia Europejska naznaczyła bardzo klarowną wizję rozwoju gospodarczego. Jest to perspektywa oparta na dekarbonizacji, która wiąże się również z olbrzymią zmianą transportu drogowego. W tym obszarze kluczowa rolę odegra elektryfikacja i rozwój napędów alternatywnych. Podstawą trzonu zrównowazonego transportu, jakim jest elektromobilność jest równomierny rózwój parku pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury łądowania. W Unii Europejskiej rozwój parku pojazdów jest bardzo zróżnicowany, ale istnieje szczególnie infrastruktura ładowania EV rozwijana jest dość szybko w krajach zachodniej Unii, a wolno i dość niesystematycznie w krajach Europy środkowo wschodniej (CEE).

Eskpert branżowy, mający wybitny wkład w rozwój elektromobilności w Słowacji, Patrik Krizansky przybliży uczestnikom Kogresu Nowej Mobilności 2022 fenomen dwóch prędkości rozowju infrastruktury ładowania EV w Europie. SEVA to wraz z PSPA współtwórca CEE Green Transport Initative, czli platformy współpracy w regionie środkowo wschodniej Europie, która ma na celu zaadresowanie problemów w rozowju elektromobilności poprzez współpracy zainteresowanych rynków.

Problem stanowiący przedmiot wystąpienia Patrika Krizansky’ego widać nawet poprzez porównanie dwóch istotnych gospodarek unijnych, graniczących ze sobą i stanowiących jednocześnie największe rynki Starej i Nowej Unii Europejskiej odpowiednio, czyli Niemiec i Polski. Za EAFO, z Niemczech jest obecnie ok. 60 000 punktów ładowania EV, a w Polsce jest niewiele ponad 4200. Idąc dalej w analizę parku maszynowego, ale tez rozwiązań i mechanizmów wsparcia połączonych ze świadomością i kierunkiem rozwoju miksu energetycznego widać, że różnica w prędkości dążenia do dekarbonizacji transportu drogowego w tych krajach jest olbrzynmia. Powodów dla takiego stanu rzeczy jest wiele i są one złożone, bowiem mają kontekst historyczny i gospodarczy, którego nie da się szybko wyjaśnić i zniwelować. Jest to jednak problem całego regionu, czyli nowoczesnych, ambitnych i dążących do innowacyjności państw takich jak Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia czy Węgry.

Problem dwóch prędkości rozwoju elektromobilności wiąże się też z niską dostępnością danych z regionu CEE, co wpływa na brak świadomości decydentów unijnych odnośnie wyzwań tego regionu. Często kierunki decyzji politycznych na poziomie unijnym budowane są na podstawie analizy danych z rynków, w których elektromobilność jest już na niebagatelnie wyższym poziomie niż w regionie CEE. Wyzwań tego rodzaju jest więcej, ale poprzez budowę świadomości tych problemów i wspólne działanie na rzecz wypracowania rozwiązań istnieją też rozwiązania.

Kluczowe zagadnienia

  • Infrastruktura ładowania EV
  • Rozwój elektromobilności w UE
  • Fit for 55
  • CEE Green Transport Initative