Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Jak skutecznie rozwijać infrastrukturę ładowania w aglomeracjach?

Prezentacja
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
13/09/2022
11.30 – 11.45
PSPA
Polski

Ładowanie pojazdów elektrycznych staje się coraz większym wyzwaniem. Rozwój krajowej, publicznej sieci ładowania obecnie skupia się na stacjach DC – prąd stały (duże moce ładowania). Czy w infrastrukturze miejskiej brakuje powszechnych wariantów AC – prąd zmienny (do 22 kW), które mogą być wykorzystywane m.in. podczas pobytu w pracy, sklepie czy kinie?

Ponad 41 tys. punktów ładowania może funkcjonować w Polsce do 2025 r. – wynika z cyklicznego raportu PSPA „Polish EV Outlook”. Wśród miast w Polsce o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców, najwyższym udziałem w ogólnej liczbie stacji ładowania dysponują: Warszawa (8,7%), Gdańsk (6,2%), Katowice (5%), Poznań (3,5%) oraz Kraków (3,4%).

Zgodnie ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w miastach powyżej miliona mieszkańców powinno być zainstalowanych minimum 1000 punktów ładowania. Jak wynika z Polish EV Outlook, realizacja w Warszawie wynosiła 32% zakładanego planu. To zbyt mało. By poprawić tą sytuację konieczne są działania na rzecz rozwoju sieci stacji. Niezbędne są huby szybkich ładowarek prądu stałego DC, ale zasadnym jest także zwiększenie inwestycji w ładowarki typu AC (prądu stałego), które ładują pojazdy elektryczne z mocą do 22 kW. Równie istotne jest ich rozmieszczenie, które powinno być w takich miejscach jak m.in. lokalizacje pożytku publicznego, galerie handlowe, biurowce czy domy wielorodzinne.

Zbudowanie całego ekosystemu infrastruktury ładowania stanowi dzisiaj kluczowe wyzwanie rynku. Jego spełnienie wpłynie na rozwój sektora elektromobilności oraz możliwość zmiany napędowej w znacznej części firm działających na terenie aglomeracji, jak też osób fizycznych.

Kluczowe zagadnienia

  • Budowa hubów szybkiego ładowania w aglomeracjach
  • Popularyzacja publicznych stacji ładowania AC
  • Wskazanie barier rozwoju i niezbędnych zmian legislacyjnych