Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Jakie są faktyczne potrzeby obecnych i przyszłych użytkowników pojazdów elektrycznych?

Debata
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
10.15 – 11.15
Hala Maszyn
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Użytkownicy pojazdów elektrycznych oczekują jasnego i prostego systemu ładowania pojazdów elektrycznych. Polska branża elektromobilności ruszyła z pracami, które mają odpowiedzieć na te potrzeby.

Grupa Roamingowa PSPA zrzesza kluczowych operatorów stacji ładowania w Polsce. Celem Grupy jest zbudowanie koalicji łączącej największych polskich operatorów stacji ładowania i wypracowanie standardu wymiany danych pomiędzy kluczowymi interesariuszami rynku elektromobilności.

Podmioty, które zdecydowały się – we współpracy z PSPA – rozpocząć prace nad interoperacyjnością dostępnej ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, mają na celu wdrożenie specjalnie zaprojektowanych rozwiązań technicznych i rozliczeniowych opartych na standardzie OCPI 2.2.1.

Branża tym samym chce skutecznie odpowiedzieć na potrzeby rodzącego się rynku. Obecnie jednym z wyzwań jest rozproszenie rynku i konieczność posiadania szeregu kart i/lub aplikacji niezbędnych do inicjowania sesji ładowania. W dobie coraz większej cyfryzacji, konieczne są działania ułatwiające podróżowanie EV i korzystanie z jednego, wybranego usługodawcę. Rozwiązaniem jest właśnie roaming, który stanowi podstawę dojrzałego rynku infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, zapewniając użytkownikom komfort użytkowania.

W związku z inauguracją prac Grupy, PSPA przystąpiło do EVRoaming Foundation, rozwijającej na poziomie europejskim standard OCPI. Jak będzie wyglądała interoperacyjność made in Poland? Więcej podczas debaty.

Kluczowe zagadnienia

  • Jaką funkcjonalność powinno mieć ujednolicone rozwiązanie?
  • Czy zasięg powinien być krajowy czy globalny (np. europejski)?
  • Standard OCPI
  • Najlepsze praktyki