Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Kariera w branży elektromobilności? Studia podyplomowe

Premiera
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
14.45 – 15.00
Hala Maszyn
Polski

Rynek pilnie potrzebuje ekspertów, którzy będą rozwijać mobilność przyszłości. Politechnika Warszawska i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wychodzą naprzeciw potrzebom branży i uruchamiają studia podyplomowe, które kompleksowo obejmują zagadnienia nowej mobilności.

Celem nowego kierunku Studiów Podyplomowych pt. „Nowa Mobilność”, uruchomionego w ramach współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) PW, jest odpowiedź na oczekiwania rynku pracy kreowane przez nowe technologie oraz wielopłaszczyznową transformację zachodzącą w obszarze transportu.

Współpraca PSPA z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych PW umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych wszystkich zainteresowanych absolwentów. Projekt, zarówno dla SiMR PW, jak i PSPA, ma charakter strategiczny, który podnosi kompetencje osób zatrudnionych bądź poszukujących zatrudnienia na konkurencyjnym rynku branży motoryzacyjnej.

Program Studiów został tak opracowany, aby wykształcić rynkowych ekspertów. Absolwenci podyplomowego kierunku będą dysponować kompleksową wiedzą dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie. Zyskają kompetencje, niezbędne do wsparcia przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej wdrażających lub wspierających sektor nowej mobilności.

Kluczowe zagadnienia

  • Rynkowe potrzeby
  • Główne założenia studiów
  • Grupa docelowa