Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Komitet Bateryjny PSPA​

Komitet merytoryczny
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
13/09/2022
16.15 – 17.30
Komitetów
Polski

Tematami przewodnimi Komitetu Bateryjnego PSPA, złożonego z przedstawicieli kluczowych firm sektora, jest m.in. szkolenie nowej i przekwalifikowanie obecnej kadry przez tworzenie branżowych centrów umiejętności i nawiązania współprac przemysłu ze szkolnictwem, wykorzystanie energii odnawialnej w procesie produkcji – dekarbonizacja przemysłu, recykling baterii, leasing baterii, a także bezpieczeństwo eksploatacji i kompetencje służ pożarniczych w zakresie rozwoju zeroemisyjnych technologii w transporcie. Posiedzenie Komitetu Bateryjnego PSPA odbędzie się podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi.