Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Komitet ds. Technologii wodorowych PSPA

Posiedzenie komitetu merytorycznego
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
14.45 – 15.45
Komitetów
Polski

Działalność komitetu skierowana jest do producentów pojazdów napędzanych wodorem oraz infrastruktury tankowania wodoru, a także innych podmiotów reprezentujących szeroko rozumianą branżę wodorową i ogniw paliwowych na wszystkich jej poziomach. Jego celem jest wspieranie rozwoju rynku transportu opartego na wodorze w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego ciężkiego i zbiorowego, oraz budowy sieci infrastruktury tankowania pojazdów zasilanych wodorem.