Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Poniedziałek, 12/09/2022

Raport: Kompendium tworzenia Stref Czystego Transportu – najlepsze praktyki

Premiera
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
12/09/2022
14.30 – 14.45
PSPA
Polski

Stefy Czystego Transportu to nieodzowny element nowoczesnych miast. Jak powinny wyglądać i jak powinny być wdrażane, aby odbywało się to z korzyścią dla mieszkańców, klimatu i lokalnego budżetu.

Wspólne wytyczne dotyczące tworzenia Stref Czystego Transportu (SCT) w polskich miastach, oparte o doświadczenia ekspertów aktywnie zaangażowanych w proces tworzenia takich obszarów w miastach europejskich, z uwzględnieniem polskich i lokalnych uwarunkowań, są kluczem do przemyślanych i dobrze funkcjonujących stref w naszym kraju. Ich wdrażanie jest konieczne i mocno spóźnione.

Po polskich drogach porusza się ponad 20 mln samochodów. Co roku rejestrowanych jest 1,5 mln. Emisje pochodzące z transportu drogowego odpowiadają nawet za 80% zanieczyszczeń powietrza w miastach. Efektem jest zjawisko smogu i zły stan powietrza, którym oddychamy. W ponad 70% polskich miast normy są przekraczane. Każdego dnia powoduje to ogromne straty zdrowotne i finansowe oraz obniża jakość naszego życia.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje samorządom nowe narzędzie, które może mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Strefy Czystego Transportu mogą także ograniczyć ruch pojazdów w centrach miast, zmieniając ich charakter na bardziej przyjazny mieszkańcom. Na terenie Europy znajduje się około 220 stref niskoemisyjnych. W Polsce powstała na razie tylko jedna, pilotażowa w Krakowie, która bardzo szybko została oprotestowana. Mimo to Strefy Czystego Transportu powili stają się faktem. Wybrane miasta w Polsce już zapowiedziały ich wdrożenie, w innych prowadzone są już konsultacje społeczne w tym zakresie. O tym jak powinna wyglądać modelowa Strefa opowiedzą eksperci PSPA oraz reprezentacji samorządów, którzy w kwietniu br. odbyli podróż po wybranych SCT w Europie. Ich wnioski, analizy i rekomendacje zostaną przedstawione w ramach prezentacji doświadczeń.

Kluczowe zagadnienia

  • Proces wdrażania SCT krok po kroku
  • Innowacyjne narzędzia, instrumenty i metody w zakresie wdrażania SCT
  • Wyzwania, z jakimi zmierzyły się miasta zachodnie wdrażając SCT
  • Zagrożenia i wyzwania oraz metody mitygacji
  • Możliwe wspólne wytyczne dla samorządów