Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Poniedziałek, 12/09/2022

Modelowa SCT. Kluczowe czynniki decydujące o pomyślnym wdrożeniu – doświadczenia i rekomendacje​

Warsztat
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
12/09/2022
14.45 – 15.45
PSPA
Polski

Miasta powinny definiować strefę czystego transportu i jej politykę zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami. Dobrym wzorcem są niektóre strefy w Europie Zachodniej, a także założenia do stref zaproponowane przez samorządowców oraz ekspertów PSPA.

Strefy czystego transportu stanowią jeden z ważniejszych aspektów wpływających na jakość powietrza w miastach. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mogą one powstawać w każdej gminie niezależnie od liczby mieszkańców.

W październiku 2021 r. Unia Metropolii Polskich wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych oraz z samorządami podpisała deklarację na rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu. Wskazano również kluczowe postulaty określające kierunki zmian przepisów, które umożliwiały społecznie akceptowalne i efektywne tworzenie Stref w polskich miastach.

Na przygotowanym warsztacie modelowania stref czystego transportu, poruszone zostaną zagadnienia stanowiące największy problem. Obecne regulacje dają dowolność w sprawie kształtu, obostrzeń oraz wielkości stref. Może to doprowadzić do sytuacji, w której każde miasto będzie miało osobne wytyczne, co w efekcie jeszcze bardziej skomplikuje mobilność obywateli. Dlatego istotnym jest wypracowanie wspólnych ujednoliconych wytycznych, do których odnosić będą się miasta, w których powstanie SCT.

Pierwsze kroki w stronę ujednolicenia wytycznych podjęło PSPA, które stworzyło koalicję na rzecz Stref oraz w powołała do życia Komitet Samorządowy PSPA, w którego ramach są omawiane i opracowywane kluczowe kwestie związane z wdrażaniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a tym samym również Stref Czystego Transportu.

Kluczowe zagadnienia

  • Przeprowadzenie prac analityczno-planistycznych
  • Przygotowanie projektów stref (rozmiar, zakres, katalog wyłączeń pojazdów, projekt uchwały)
  • Komunikacja publiczna i budowanie świadomości wśród społeczeństwa
  • Konsultacje publiczne projektów stref
  • Uzupełnienie projektów stref o zgłoszone poprawki
  • Uruchomienie stref
  • Ewaluacja i monitoring funkcjonowania stref