Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Przyszłość sektora motoryzacyjnego w Polsce

Sesja merytoryczna
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
11.45 – 12.45
PSPA
Polski

Elektromobilność coraz silniej oddziałuje na gospodarkę poszczególnych krajów, w tym Polski. Zmieniające się trendy wymuszają transformację napędową, a tym samym określenie na nowo rynkowych potrzeb i wyzwań, które mogą przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy.

Elektromobilność rewolucjonizuje polski rynek motoryzacyjny. Na podstawie prognoz ujętych w najnowszej edycji raportu PSPA „Polish EV Outlook”, już za ok. 3 lata polski park samochodów z napędem elektrycznym może liczyć ok. 300 tys. szt., a liczba ogólnodostępnych punktów ładowania wzrośnie do ponad 41 tys. Rozwój elektromobilności nie oznacza wyłącznie masowej elektryfikacji flot i rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Polska już dziś jest europejskim liderem w zakresie eksportu autobusów zeroemisyjnych i akumulatorów litowo-jonowych. Krajowe przedsiębiorstwa produkują również samochody elektryczne, stacje ładowania oraz liczne podzespoły, a także dostarczają innowacyjne rozwiązania softwarowe.

Przegłosowany przez Parlament Europejski zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 to kolejny czynnik, który przyspieszy transformację sektora transportu w Polsce. Zbliżającej rewolucji towarzyszy konieczność dostosowania gospodarki do nowego, lepszego dla zdrowia i życia ludzi modelu. To z jednej strony wyzwanie, z drugiej wielka szansa. Elektromobilność oznacza także zmiany na rynku pracy w sektorze motoryzacyjnym, energetycznym oraz branżach skupionych wokół tych sektorów. E-mobilność oznacza także wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego, przyjaznego technologiom i alternatywnym źródłom energii.

Zmiany te mają i będą mieć ogromny wpływ na cały sektor motoryzacyjny na świecie i w Polsce. Jaka będzie ta przyszłość? Czy i jak skorzysta na niej Polska gospodarka i społeczeństwo? Jaki wpływ zmiana ta będzie miała na łańcuchy wartości i branże pokrewne, takie jak dostawców sprzętu i półproduktów, koncerny paliwowe, wytwórców infrastruktury do ładowania pojazdów? W końcu, jak rewolucja elektromobilności wpłynie na rynek pracy, poziom bezrobocia czy zmianę kompetencji osób pracujących w sektorze. O tym wszystkim porozmawiamy podczas debaty “Przyszłość sektora motoryzacyjnego w Polsce”.

Kluczowe zagadnienia

  • Czy elektromobilność jest zagrożeniem czy szansą dla polskiej gospodarki?
  • Czy i jak możliwe jest budowanie lokalnej kompetencji w obszarze elektryfikacji napędów?
  • Jak wygląda współpraca sektora badawczo rozwojowego i przemysłu?