Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Przyszłość sektora motoryzacyjnego w Polsce

Sesja merytoryczna
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
11.45 – 12.45
PSPA
Polski

Elektromobilność coraz silniej oddziałuje na gospodarkę poszczególnych krajów, w tym Polski. Zmieniające się trendy wymuszają transformację napędową, a tym samym określenie na nowo rynkowych potrzeb i wyzwań, które mogą przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy.

Elektromobilność rewolucjonizuje polski rynek motoryzacyjny. Na podstawie prognoz ujętych w najnowszej edycji raportu PSPA „Polish EV Outlook”, już za ok. 3 lata polski park samochodów z napędem elektrycznym może liczyć ok. 300 tys. szt., a liczba ogólnodostępnych punktów ładowania wzrośnie do ponad 41 tys. Rozwój elektromobilności nie oznacza wyłącznie masowej elektryfikacji flot i rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Polska już dziś jest europejskim liderem w zakresie eksportu autobusów zeroemisyjnych i akumulatorów litowo-jonowych. Krajowe przedsiębiorstwa produkują również samochody elektryczne, stacje ładowania oraz liczne podzespoły, a także dostarczają innowacyjne rozwiązania softwarowe.

Przegłosowany przez Parlament Europejski zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 to kolejny czynnik, który przyspieszy transformację sektora transportu w Polsce. Zbliżającej rewolucji towarzyszy konieczność dostosowania gospodarki do nowego, lepszego dla zdrowia i życia ludzi modelu. To z jednej strony wyzwanie, z drugiej wielka szansa. Elektromobilność oznacza także zmiany na rynku pracy w sektorze motoryzacyjnym, energetycznym oraz branżach skupionych wokół tych sektorów. E-mobilność oznacza także wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego, przyjaznego technologiom i alternatywnym źródłom energii.

W raporcie „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy Polski”, który swoją premierę będzie miał podczas Kongresu Nowej Mobilności, ujęte zostanie kompleksowo takie zagadnienia jak łańcuch wartości e-mobility w Polsce, w którym poruszone zostaną takie elementy jak surowce wykorzystywane w przemyśle, ogniwa litowo-jonowe i komponenty powiązane, akumulatory trakcyjne, stacje ładowania, podzespoły, rodzaje pojazdów, usługi, sektor elektroenergetyczny czy koniec życia produktu. Nie pominięto również rozwoju polskiej gospodarki pod kątem szans i wyzwań w sektorach gospodarczych i energetycznych oraz przedstawione zostaną prognozy rozwoju polskiej gospodarki w ujęciu scenariuszy transformacji, prognoz oraz wynikających z tego korzyści. Zwieńczeniem raportu są podsumowanie oraz rekomendacje dotyczące niezbędnych działań wspierających rozwój rynku.

Z perspektywy branży, elektromobilność kreuje liczne, nowe modele biznesowe, a także otwiera szerokie możliwości zatrudnienia dla wyspecjalizowanych pracowników. Podczas Kongresu polscy i międzynarodowi eksperci branży automotive porozmawiają o tym, jak te szanse wykorzystać z korzyścią dla polskiej gospodarki.

Kluczowe zagadnienia

  • Elektromobilność: kryzys czy nowe otwarcie dla polskiego sektora motoryzacyjnego?
  • Nowe modele biznesowe przemysłu motoryzacyjnego XXI w.
  • Elektromobilność a perspektywy dostawców z sektora motoryzacji konwencjonalnej
  • Jak efektywnie kształcić specjalistów branży nowej mobilności?
  • Elektromobilność a rynek pracy w Polsce
Zapisz się do newslettera