Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Poniedziałek, 12/09/2022

Siła społecznosci EV. Głos uzytkowników jest bardzo wazny! Posiedzenie otwarte The Global EV Alliance

Sesja merytoryczna
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
12/09/2022
13.00 – 14.00
PSPA
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Międzynarodowe zrzeszenie organizacji skupiających użytkowników EV chce przyspieszyć proces rozwoju elektromobilności. Jak zamierzają to zrobić?

Global EV Alliance to założona w 2020 roku organizacja zrzeszająca kluby użytkowników pojazdów elektrycznych z całego świata. Jednym z założycieli Global EV Drivers Alliance, obok klubów m.in. z Anglii, Austrii, Holandii, Kanady, Norwegii i USA, jest EV Klub Polska. W ramach organizacji członkowie mają możliwość udziału w różnych komitetach merytorycznych. Jednym z nich jest utworzony w 2022 roku Komitet Europejski skupiający przewodniczących klubów i organizacji użytkowników EV z 17 krajów Europy. W ramach Kongresu Nowej Mobilności przewodniczący klubów EV mają możliwość spotkać się ze sobą po raz pierwszy w innej formie niż świat wirtualny.

Europa stoi przed wieloma wyzwaniami w związku z dekarbonizacją sektora transportu. Wśród kilku najważniejszych dotyczących użytkowników aut elektrycznych znajdują się między innymi: retrofitting stacji ładowania w zakresie instalacji klawiatur i modułów zbliżeniowych do płatności ad hoc, czy budowa infrastruktury do ładowania zarówno przy głównych drogach komunikacyjnych, jak i w miejscach zamieszkania. Aby nie doprowadzić do rozwoju elektromobilności dwóch prędkości w Europie, należy podejmować działania wprowadzające we wszystkich krajach jednolitą politykę i wymagania. Jakie doświadczenia z elektromobilnością mają użytkownicy aut elektrycznych z innych krajów? Tego właśnie będzie można się dowiedzieć podczas posiedzenia Europejskiego Komitetu GEVA.

Spotkanie Europejskiego Komitetu stanowi właściwe miejsce do wymiany doświadczeń najlepszych rozwiązań dotyczących elektromobilności z różnych krajów Europy. Dzięki wymianie wiedzy, organizacje branżowe oraz biznes, mogą jeszcze lepiej poznać potrzeby i wymagania występujące na innych rynkach zagranicznych, a następnie próbować wdrożyć najlepsze praktyki z tych krajów u siebie.

Bardzo ważnym tematem podejmowanym przez komitet będzie również dostęp do infrastruktury do ładowania, a dokładniej temat eRoamingu. Oprócz budowy samej infrastruktury, ułatwienie dostępu do uruchomienia sesji ładowania i intuicyjność to kluczowe czynniki mające również wpływ na doświadczenia użytkowników i ich pozytywny odbiór elektromobilności.

Kluczowe zagadnienia

  • Poznanie rozwiązań dotyczących ładowania EV na osiedlach wielorodzinnych
  • Wymiana doświadczeń z korzystania z eRoamingu w innych krajach Europy
  • Poznanie wyzwań oraz dobrych praktyk stosowanych w europejskich krajach na rynku eMobility