Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Zielona logistyka napędza rozwój zrównoważonego transportu w miastach

Sesja merytoryczna
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
11:45 – 12:45
5
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Zmiany technologiczne i społeczne napędzają rozwój ekologicznych, połączonych i autonomicznych form mobilności miejskiej. Dziś już niemal 50% Polaków korzysta z innych środków transportu niż transport publiczny. Jak będzie wyglądała przyszłość?

W Polsce dostępnych jest szereg form mobilnościowych tak jak: Bikesharing, Scootersharing, Carsharing, Ridesharing, Mobility on Demand (MOD) czy Mobility as a Service (MaaS), Implementacja tego typu rozwiązań może przynieść wymierne korzyści na cały ekosystem transportu miejskiego, który dziś zmaga się z wieloma wyzwaniami oraz ograniczeniami. Postęp technologiczny oparty na cyfryzacji i automatyzacji w połączeniu z nowym społecznym, ekologicznym podejściem do transportu, otwiera szereg możliwości dla różnych nowych form koncepcji mobilności w przestrzeni miejskiej. Sposób w jaki dotychczas wykorzystywaliśmy pojazdy oraz w jaki postrzegaliśmy mobilność ulega znaczącej zmianie. W konsekwencji, zorientowanie usług “mobilnościowych” na użytkowniku końcowym powinno być priorytetem, w celu zapewnienia wysokiego poziomu elastyczności i integralności nowych form mobilności.

Z raportu opublikowanego przez “European Heart Journal” wynika, że w roku 2015 z powodu złego stanu powietrza zmarło około 8,8 miliona osób na całym świecie. Obecne uwarunkowanie geopolityczne wskazują, że w najbliższych latach obszary miejskie będą w coraz większym stopniu zaludnione. Jak wynika z prognoz, w Warszawie do 2050 r. liczba mieszkańców zwiększy się o 13% a są to dane nieuwzględniające napływu uchodźców z Ukrainy. Konieczne jest zatem podjęcie działań, aby zredukować liczbę prywatnych samochodów które przez 95% czasu posiadania są nieużywane na rzecz nisko i zeroemisyjnych, mikro i współdzielonych rozwiązań transportowych. W tym zakresie konieczne jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających połączenie szeregu usług “moblinościowych” z tradycyjną komunikacja zbiorową w ramach spójnego i jednolitego systemu transportowego miast.

Podczas spotkania uczestnicy razem zastanowią się nad tym jak w przyszłości będzie wyglądał transport w miastach, jakich technologii i rozwiązań możemy się spodziewać oraz jak wygląda rynek obecnie. Ponadto dyskusja dotyczyć będzie tematu wyzwań jakie stoją przed sektorem nowej mobilności m.in. wymiany i gromadzenia danych, koniecznej infrastruktury towarzyszącej oraz synergii działań transportu publicznego i prywatnego.

Kluczowe zagadnienia

  • Jak zintegrować nowe formy mobilności z transportem publicznym?
  • Co zrobić, aby przekonać społeczeństwo do rezygnacji z przemieszczania się po mieście prywatnym samochodami na rzecz nowych form mobilności
  • Kluczowa infrastruktura towarzysząca nowym formą mobilności
  • Przyszłe kierunki rozwoju transportu współdzielonego
  • Jak rozwój technologii wpłynie na nową mobilność w miastach
  • Czy jesteśmy gotowi na miejski transport autonomiczny?
  • Mikro i współdzielona mobilność jako podstawa firmowej floty
Zapisz się do newslettera