Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Sustainable City Mobility Index CEE ​

Premiera
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
13/09/2022
13.15 – 13.30
Hala Maszyn
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Dekarbonizacja transportu drogowego to olbrzymie wyzwanie – multum działań, interesariuszy i partnerów. Wyjątkowo istotnymi podmiotami w tym procesie są miasta, centra życia i biznesu, reprezentowane na Kongresie Nowej Mobilności przez Prezydentów i urzędników z miast w Polsce i regionu środkowo-wschodniej Europy. Podejście do tego, jak sprawić, aby miejski transport był zielone i rozwijane były inteligentne rozwiązania jest rozmaite nie tylko na polskim rynku, ale również w aglomeracjach całego regionu. Zbadanie tego, czym wyróżniają się miasta regionu CEE będzie przemiotem nowego projektu uruchomionego przez PSPA.

W 2021 r. PSPA wraz z SEVA utworzyły CEE Green Transport Initative, czli platformę współpracy w regionie środkowo wschodniej Europy, która ma na celu zaadresowanie problemów w rozwoju elektromobilności poprzez współpracę zainteresowanych rynków. Projekt CEE Sustainable City Mobility Index jest kontynuacją działań, które wyróżniają, promują, ale też podnoszą unijną świadomość odnośnie tego, co dzieje się w zakresie zrównoważonego transportu w Europie środkowo wschodniej.

Miasta mają całą paletę wyzwań, ale również rozwiązań w zakresie dekarbonizacji transportu. Można między innymi wymienić zagadnienie takie jak zeroemisyjny transport publiczny, strefy niskoemisyjne, mobilność jako usługa, rozwiązania inteligentne i wiele innych. Przede wszystkim jest to jednak zwiększenie świadomości mieszkańców i zrównoważona strategia wdrażania rozwiązań skierowanych na dekarbonizację i walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Miasta regionu środkowo-wschodniej Europy czerpią wiedzę od bardziej rozwiniętych ośrodków z Europy zachodniej i chętnie implementują najlepsze praktyki. Mają mniej czasu, bo cele zawarte w strategii Green New Deal, czy w założeniach Fit for 55 nakładają dużo węższą perspektywę czasową realizacji. To oznacza, że rozwiązania muszą implementowane szybko, skutecznie i ze świadomością tego, które błędy da się ominąć. Projekt Sustainable City Mobility Index ma na celu zabadanie statusu tego obszaru w miastach regionu i wyróżnienie tych aglomeracji, które wdrażają najciekawsze rozwiązanie i najskuteczniej działają w celu dekarbonizacji transportu drogowego.

Kluczowe zagadnienia

  • Nowy Projekt PSPA
  • Strefy Czystego Transportu/Low Emission Zones
  • MaaS
  • Zeroemisyjny transport publiczny
  • Smart Cities