Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Transformacja energetyczna w sektorze transportu drogowego

Okrągły stół PSPA i UN GCNP
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
13.15 – 14.30
PSPA
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Okrągły stół najważniejszych interesariuszy rynku mający na celu analizę obecnej sytuacji w przemyśle transportowym w Polsce w kontekście emisji gazów cieplarnianych oraz omówienia koniecznych zmian przybliżających nas do dekarbonizacji w sektorze transportu kołowego.

Od 2035 r. na terenie Unii Europejskiej nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych. Wyzwanie uniezależnienia się od importu paliw ma znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej, także biorąc pod uwagę dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 r. Jest to ogromne wyzwanie dla całego rynku, ale zwłaszcza dla Polski, która jest kluczowym graczem na rynku przewozu towarów. W Polsce zarejestrowanych jest jedna piąta pojazdów powyżej 3,5 tony, a w 2020 r. udział polskich firm spedycyjnych w transporcie towarów wyniósł 28% osiągając wolumen blisko 330 milionów ton. Mając na uwadze, że większość ciężarówek napędzana jest silnikami wysokoprężnymi skala problemy jest ogromna.

W ostatnich trzech latach tylko nieco ponad 1/3 samochodów sprzedawanych na polskim rynku to pojazdy nowe. Polska jest także największym importerem samochodów używanych w Unii Europejskiej. Od 2000 r. do Polski sprowadzono z zagranicy ok. 16 mln takich pojazdów. Co istotne, średni wiek importowanych aut stopniowo się zwiększa. O ile w listopadzie 2001 r. było to 7,4 roku, to w listopadzie 2020 r. było to już 11,89 roku, co jest historycznym rekordem. Ponadto 48% samochodów było wyposażonych w silniki wysokoprężne. Polska do tej pory nie wprowadziła skutecznych środków przeciwko importowi używanych pojazdów. W efekcie średni wiek samochodów osobowych w Polsce wynosi 14,1 roku, podczas gdy w Unii Europejskiej 11,5 roku. To samo dotyczy pojazdów użytkowych. Średni wiek lekkich samochodów dostawczych w Polsce wynosi 13,6 lat, podczas gdy w Unii Europejskiej 11,6 lat. Polska jest ponadto europejskim centrum ciężkiego transportu drogowego. Posiada największą flotę samochodów ciężarowych w Unii Europejskiej, z których 98% to pojazdy z silnikami wysokoprężnymi. Podobnie sytuacja wygląda
w segmencie autobusowym. Nasz kraj posiada największą flotę autobusów w EU, z czego 95% to pojazdy
z silnikami spalinowymi. Polska flota stanowi 17,7% całej floty autobusowej UE.

Podczas spotkania okrągłego stołu United Nations Global Compact Network Poland i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wszyscy zainteresowani interesariusze rynku zrównoważonego transportu omówią swoje doświadczenia, plany i działania zmierzające do dekarbonizacji w obszarze transportu oraz przeanalizują różne ścieżki przebudowy systemu transportu drogowego w oparciu o pojazdy elektryczne
i energię z odnawialnych źródeł.

Kluczowe zagadnienia

  • Dekarbonizacja w sektorach transportu kołowego
  • Wzrost liczby pojazdów zeroemisyjnych
  • Rozwój zeroemisyjnej komunikacji zbiorowej
  • Wzrost liczby stacji ładowania dla różnych typów pojazdów
  • Rozwój sharingu i nowych form mobilności
  • Rozwój zrównoważonych systemów transportowych
  • Ograniczenie parku pojazdów ogółem