Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

V2G/V2X. Czy innowacje w ładowaniu omijają Polskę?

EV Talk
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
10.15 – 10.30
5
Polski

Projekty pilotażowe związane z ładowaniem dwukierunkowym są realizowane w wielu państwach na całym świecie. Kiedy technologia V2G/V2X pojawi się w Polsce?

O elektromobilności w kontekście sektora elektroenergetycznego mówi się najczęściej jako o wyzwaniu, które doprowadzi do znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię oraz nakładów na modernizację systemów przesyłowych. Tymczasem rozwój technologii sprawia, że pojazdy elektryczne mogą nie tylko zmniejszyć emisje z sektora transportu, ale również przyczynić się do stabilizacji sieci, wzrostu efektywności wykorzystania OZE oraz stworzenia nowych modeli biznesowych na rynku energetycznym. Wszystko dzięki technologii V2G/V2X, umożliwiającej dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy samochodem elektrycznym a siecią.

V2G to skrót od „vehicle-to-grid” (pojazd do sieci) i oznacza technologię, która umożliwia przesyłanie energii z akumulatora trakcyjnego samochodu elektrycznego z powrotem do sieci energetycznej. Dzięki temu pojazd elektryczny staje się przysłowiowym magazynem energii, dostarczają ją w momencie niedoboru. V2X to z kolei rozwiązanie, która oznacza pojazd do „wszystkiego”. Obejmuje zatem wiele różnych przypadków użycia, takich jak pojazd do domu (V2H), pojazd do budynku (V2B) i pojazd do sieci, a także pojazd – pojazd.

Kluczowe zagadnienia

  • Wykorzystanie V2G i V2X
  • Czy tego typu rozwiązania już są wykorzystywane na świecie?
  • Czy w polskich realiach możliwe jest wykorzystanie tego typu rozwiązań?