Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Poniedziałek, 12/09/2022

Wodór w transporcie. Technologia teraźniejszości?

Debata
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
12/09/202
16.30 – 17.30
Hala 1
Angielski, polski – tłumaczenie symultaniczne

Czy wodór już zaczyna odgrywać znaczącą rolę w transformacji energetycznej oraz w transporcie? W których obszarach wodór już może konkurować z napędami konwencjonalnymi oraz bateryjnymi?

Wodór ma stanowić jedno z kluczowych paliw transformacji energetycznej w europejskiej gospodarce. Szacuje się, że do 2050 roku wartość rynku produkcji wodoru może wzrosnąć nawet 3-krotnie, dzięki możliwości szerokiego zastosowania w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie.

Polska, jako piąty na świecie i trzeci w Unii Europejskiej producent wodoru już teraz stara się ugruntować pozycję w gronie liderów rynku. Podpisane w grudniu 2021 roku „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” stanowi odpowiedź na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu. Po latach zapowiedzi, w ostatnim czasie daje się zauważyć znaczący wzrost inwestycji w projekty związane z wykorzystaniem wodoru.

Pojazdy wodorowe zaczynają być wykorzystywane nie tylko w komunikacji zbiorowej, ale także przez prywatne przedsiębiorstwa. Państwowe koncerny planują w najbliższych latach miliardowe inwestycje i stworzenie sieci ponad 100 stacji do 2030 roku. Czy to pozwoli na uniezależnienie transportu od paliw ropopochodnych?

Debata ma na celu dyskusję na temat roli wodoru jako paliwa, które już dziś może odgrywać istotną rolę w transporcie i przybliżać do celu neutralności klimatycznej. W jakich sektorach transportu rozwija się najszybciej? Co jest kluczowe do upowszechnienia transportu wodorowego: wsparcie legislacyjne, programy dopłat, rozwój infrastruktury czy rozwój technologii? Jaką rolę wodór może odgrywać w Polskiej gospodarce?

Kluczowe zagadnienia

  • Miejsce wodoru w transformacji energetycznej Unii Europejskiej
  • Transport ciężki, osobowy, kolejowy, morski i lotniczy – gdzie są największe szanse sukcesu wodoru?
  • Wodór czy baterie – jak różne źródła energii będą wykorzystywane w transporcie
  • Polska Strategia Wodorwa – szanse i wyzwania
  • Rozwój infrastruktury jako kluczowy czynnik popularyzacji napędów wodorowych
  • Wielkopolska wodorowym zagłębiem?
  • Wodór jako element uniezależnienia transportu od paliw ropopochodnych.