Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Raport: Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce

Premiera
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
11.30 – 11.45
PSPA
Polski

Elektromobilność to dla Polski nie tylko ambitne wyzwanie, ale również historyczna szansa na dalszy rozwój i wzrost innowacyjności krajowej gospodarki.

Rewolucja technologiczna w transporcie oznacza konieczność dostosowania gospodarki do nowego, efektywniejszego dla zdrowia i życia ludzi modelu. To również szereg wyzwań, ale także szans na czyste powietrze, zdrowie ludzi, kolejne miejsca pracy, towarzyszące nowe technologie oraz zmiana w sektorach powiązanych.

Najnowszy raport merytoryczny PSPA to jedyne opracowanie, które w kompleksowy sposób opisuje potencjalny wpływ rozwoju e-mobility na polski przemysł motoryzacyjny, branżę elektroenergetyczną, rynek usług, zatrudnienie oraz dochody sektora finansów publicznych. Opracowanie definiuje najważniejsze szanse i wyzwania, prezentuje trzy scenariusze transformacji, a także przedstawia korzyści i niezbędne działania wspierające osiągnięcie maksymalnie pozytywnych skutków dla polskiej gospodarki.

Raport odnosi się m.in. do elektromobilności w kontekście polskiego sektora motoryzacyjnego, opisując łańcuchy dostaw, branżę TSL, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, skupiając się na gospodarce przez pryzmat produkcji, eksportu, zatrudniania oraz dochodów z finansów publicznych. Autorzy analizy skupiają się także na wyzwaniach oraz możliwościach dla polskiej gospodarki w związku z transformacją sektora transportu w kierunku zeroemisyjnym. Uwzględniają przy tym implementację nowych modeli biznesowych, kompetencje przedsiębiorstw, inwestycje zagraniczne oraz kwestie regulacyjne i energetyczne.
„Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce” opisuje także proces dostosowania sieci elektroenergetycznej i OZE do wyzwań związanych z rozwojem e-mobility, włączając w to także popularyzację systemów magazynowania energii.

Kluczowe zagadnienia

  • Elektromobilność a gospodarka krajowa
  • Nowe miejsca pracy dzięki elektromobilności
  • Zwiększenie konkurencyjności w sektorze automotive na arenie europejskiej
  • Określenie nowych wyzwań wynikających z transformacji napędowej