Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Zielona logistyka napędza rozwój zrównoważonego transportu

Sesja merytoryczna
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
10.15 – 11.15
Nowej Mobilności
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Branża transportowo-logistyczna stoi dziś przed wyzwaniem ponownego zdefiniowania własnych strategii w zakresie ochrony klimatu, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi w zakresie finansowym. Jakie działania należy podjąć aby ułatwić transformacje w kierunku zielonej logistyki?

Lekkie oraz ciężkie samochody dostawcze odpowiadają za 38,1% emisji dwutlenku węgla pochodzących z transportu drogowego w Unii Europejskiej. W dużych aglomeracjach miejskich pojazdy generują nawet 60 proc. emisji CO2 oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania smogu. W konsekwencji elektryfikacja zwłaszcza miejskich pojazdów dostawczych ma szczególnie istotne znaczenie w dążeniu Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej i ograniczenia wszelkich form zanieczyszczeń powietrza.

Branża transportowo-logistyczna jest jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. To ponad 150 tysięcy podmiotów, dających zatrudnienie ponad 800 tysiącom osób. Polskie firmy transportowe znajdują się na pozycji lidera branży drogowej w Europie, obsługując jedną trzecią pracy przewozowej wszystkich ciężarówek zarejestrowanych w krajach UE. Firmy transportowe i logistyczne stoją dziś zatem przed wyzwaniem ponownego zdefiniowania własnych strategii w zakresie ochrony klimatu, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi w zakresie finansowym.

Podczas sesji zostaną omówienie potrzeby sektora zeroemisyjnego transportu towarów i usług w Polsce. Panel poruszy bardzo przyszłościową tematykę tworzącego się rynku elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych do celów logistyki. Podczas spotkania, przedstawiciele branży omówią kluczowe potrzeby rozwoju tego segmentu, m.in. w kontekście technologicznym i regulacyjnym. Wspólnie wymienią spostrzeżenia oraz opinie o implementacji możliwych rozwiązań, łączących zaawansowanie obecnie dostępnych pojazdów oraz infrastruktury, z praktyką.

Kluczowe zagadnienia

  • Gotowość branży TSL do elektryfikacji
  • Dopłaty do elektrycznych samochodów dostawczych kategorii N1, N2 i N3
  • Benefity dla promocji zielonej logistyki
  • Rozwój infrastruktury ładowania dostosowanej do logistyki