KNM Data: knm13

Rozwój alternatywnych form transportu drogą do skutecznego ograniczenia emisji

Według Europejskiej Agencji Środowiska ok. 25% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej, w 2019 r. pochodziło z sektora transportu, z czego 71,7% z transportu drogowego, z czego największy udział, ze względu na ilość, miały samochody osobowe. Zgodnie z przyjętą polityką w 2050 r. Unia ma osiągnąć neutralność klimatyczną. By ten cel został spełniony koniczne jest …

Rozwój alternatywnych form transportu drogą do skutecznego ograniczenia emisji Read More »

Innowacyjne miasto – autonomiczny transport ostatniej mili w Gdańsku

Rozwój autonomicznej jazdy stanowi jeden z głównych trendów ostatnich lat. Producenci pojazdów osobowych prześcigają się w prezentacjach nowych możliwości automatycznych asystentów kierowcy. Autonomizacja transportu przebiega jednak dwutorowo. Sektorem, który ma największe predyspozycje do wprowadzenia tej technologii jest obecnie transport towarowy. Autonomizacja już dziś obecna jest na szeroką skalę w zakładach produkcyjnych. Naturalnym kierunkiem rozwoju jest …

Innowacyjne miasto – autonomiczny transport ostatniej mili w Gdańsku Read More »

Autonomiczność jako przyszłość nowej mobilności

Mobilność w terminologii transportowej rozumiana jest jako skłonność do zmiany miejsca przebywania, ściśle związana z pokonywaniem przestrzeni. Wraz z rozwojem techniki oraz technologii zmieniają się możliwości związane z przemieszczaniem się. Obecnie wdrażana na świecie jest technologia autonomiczna, która w coraz większym stopniu przejmuje kontrolę m.in. nad pojazdami. O powadze tego tematu świadczyć może fakt, że …

Autonomiczność jako przyszłość nowej mobilności Read More »

Jak Europa i region CEE mogą stać się liderami innowacji w przemyśle bateryjnym

Region Europy środkowo-wschodniej staje się coraz ważniejszym ośrodkiem produkcji baterii litowo-jonowych, szczególnie uwzględniając takie rynki jak Polska, Węgry czy Słowacja. Rynki te, podobnie do krajów tzw. „Starej Unii” wciąż jednak nie wyznaczają trendów technologii bateryjnych i alternatywnych napędów, a raczej implementują rozwiązania pochodzące z innych regionów świata, takich jak Azja, USA czy Bliski Wschód. Mający …

Jak Europa i region CEE mogą stać się liderami innowacji w przemyśle bateryjnym Read More »

Fiński model zrównoważonego łańcucha wartości w sektorze bateryjnym: współpraca polsko-fińska

Po raz drugi Kongres Nowej Mobilności realizowany jest wraz z partnerem Business Finland, co stanowi znaczne wzbogacenie ścieżki tematycznej Polish Battery Day 2.0. Fińska strategia zrówoważonego stanowi idealny przykład wkłądu sektora bateryjnego w rozwój gospodarczy połączony wprost z elektromobilnością i powiązanymi z nią obszarami gospodarczymi. Model, który wdraża Finlandia wzorem dobrych praktyk, jego charakterystyka oraz …

Fiński model zrównoważonego łańcucha wartości w sektorze bateryjnym: współpraca polsko-fińska Read More »

Jak skutecznie rozwijać infrastrukturę ładowania w aglomeracjach?

Ładowanie pojazdów elektrycznych staje się coraz większym wyzwaniem. Rozwój krajowej, publicznej sieci ładowania obecnie skupia się na stacjach DC – prąd stały (duże moce ładowania). Czy w infrastrukturze miejskiej brakuje powszechnych wariantów AC – prąd zmienny (do 22 kW), które mogą być wykorzystywane m.in. podczas pobytu w pracy, sklepie czy kinie? Ponad 41 tys. punktów …

Jak skutecznie rozwijać infrastrukturę ładowania w aglomeracjach? Read More »

Strategia Nowej Mobilności

Strategię Rozwoju Nowej Mobilności opracowuje Komitet ds. Nowej Mobilności PSPA. Zakłada ona minimum 3 różne usługi współdzielonego transportu i 10 mln użytkowników nowych form mobilności w 150 miastach Polski, a także 50% udział samochodów w pełni elektrycznych we wszystkich flotach carsharingowych do 2030 r. Polski park pojazdów, jeden z największych w Europie, liczy obecnie ok. …

Strategia Nowej Mobilności Read More »

Europejskie Rozporządzenie Bateryjne – wpływ na rynek

W latach 2020-2030 w państwach członkowskich spodziewany jest wzrost elektryfikacji pojazdów osobowych, dostawczych, autobusów i ciężarowych. Wsparciem dla procesu dekarbonizacji transportu ma być projekt rozporządzenie bateryjne. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Baterii i zużytych baterii, ma uchylać dyrektywę 2006/66/WE i zmieniać rozporządzenie (UE) 2019/1020. Wśród założeń dokumentu wymienia się inicjatywę opierającą się na …

Europejskie Rozporządzenie Bateryjne – wpływ na rynek Read More »

PV&EV. Wspólna sprawa

Fotowoltaika oraz pojazd elektryczny mogą stanowić samowystarczalny ekosystem oraz stać się narzędziem do zabezpieczenia energetycznego oraz przyczynić się do obniżenia miesięcznych kosztów za prąd. Fotowoltaika w Polsce to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE. Moc zainstalowana na koniec 2021 osiągnęła 7,67 GW, a przyrost nowych mocy wynosił ponad 3,7 GW – tempo wzrostu rynku …

PV&EV. Wspólna sprawa Read More »

Komitet Bateryjny PSPA​

Tematami przewodnimi Komitetu Bateryjnego PSPA, złożonego z przedstawicieli kluczowych firm sektora, jest m.in. szkolenie nowej i przekwalifikowanie obecnej kadry przez tworzenie branżowych centrów umiejętności i nawiązania współprac przemysłu ze szkolnictwem, wykorzystanie energii odnawialnej w procesie produkcji – dekarbonizacja przemysłu, recykling baterii, leasing baterii, a także bezpieczeństwo eksploatacji i kompetencje służ pożarniczych w zakresie rozwoju zeroemisyjnych …

Komitet Bateryjny PSPA​ Read More »

Zapisz się do newslettera