AFIR wchodzi w życie, czas na konkretne działania

21/09/2023

Konieczność niemal 5-krotnego podwyższenia łącznej mocy infrastruktury ładowania w Polsce już za niecałe 3 lata, obowiązek rozbudowy ultraszybkich ładowarek dla elektrycznych samochodów ciężarowych wzdłuż sieci TEN-T, czy też wymóg wyposażania stacji w terminale płatnicze to tylko niektóre założenia unijnego rozporządzenia AFIR. Podczas Kongresu Nowej Mobilności, który odbędzie się w dniach 26-28 września w Łodzi, czołowi interesariusze sektora e-mobility podejmą dyskusję na temat niezbędnych zmian, które przybliżą Polskę do realizacji celów wyznaczonych przez nowe przepisy.

AFIR nakłada na każde państwo członkowskie bardzo ambitne wymagania w zakresie rozbudowy infrastruktury, z których kluczowym jest obowiązek wzrostu łącznej mocy ogólnodostępnych stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód całkowicie elektryczny (do co najmniej 1,3 kW) oraz każdą zarejestrowaną hybrydę typu plug-in (do co najmniej 0,8 kW).

Biorąc pod uwagę prognozowany, bardzo dynamiczny rozwój rynku elektromobilności w Polsce oznacza to, że już za niecałe 3 lata moc infrastruktury ładownia w Polsce będzie musiała wzrosnąć niemal 5-krotnie względem 2022 r. To olbrzymie wyzwania dla wszystkich interesariuszy sektora e-mobility, z administracją rządową na czele – komentuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

To nie jedyne ambitne wymagania przewidziane w AFIR. Państwa członkowskie będą miały obowiązek rozbudowy infrastruktury ładowania wzdłuż sieci dróg TEN-T. W sieci bazowej TEN-T do 2025 r. co 60 km na każdym kierunku podróży mają być rozmieszczone przeznaczone dla samochodów osobowych i dostawczych ogólnodostępne strefy ładowania o mocy co najmniej 400 kW. Do 2027 r. moc takich stref będzie musiała wzrosnąć do co najmniej 600 kW. Podobne wymogi dotyczą sieci kompleksowej TEN-T (z terminami granicznymi ustalonymi na lata 2027, 2030 oraz 2035).

Płatność ad hoc w standardzie

Zmiany nastąpią również w przypadku płatności za usługi ładowania. Zgodnie z zapisami AFIR, po 6 miesiącach od wejścia w życie rozporządzenia wszystkie ogólnodostępne punkty ładowania, które prowadzą operatorzy punktów ładowania, mają umożliwiać użytkownikom końcowym ładowanie pojazdów elektrycznych na zasadzie ad hoc. W praktyce oznacza to, że każda ładowarka może zostać wyposażona w czytnik kart płatniczych.

Upowszechnienie dostępu do stacji ładowania samochodów elektrycznych nierozerwalnie łączy się z koniecznością zapewnienia konsumentom wyboru, zarówno tego, w jaki sposób naładują swój pojazd, jak i tego, jak za to zapłacą. W Visa pracujemy nad tym, by przekonać decydentów do wprowadzenia wymogu stosowania na stacjach ładowania czytników kart zbliżeniowych i innych metod płatności (np. poprzez aplikacje lub wykorzystanie QR kodów). Dzięki temu konsumenci będą mogli łatwiej i wygodniej opłacić ładowanie, mając większą swobodę w wyborze preferowanej metody transakcji – podkreśla Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

Ostatni dzwonek

Rozbudowa infrastruktury ładowania na skalę przewidzianą w AFIR nie będzie w Polsce możliwa bez wprowadzenia szeregu zmian, usuwających najważniejsze bariery systemowe takie jak np. przewlekłe procedury przyłączeniowe stacji DC do sieci elektroenergetycznej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom sektora e-mobility, PSPA wraz z kluczowymi partnerami branżowymi (w tym wiodącymi operatorami) opracowało w ramach projektu „Biała Księga Nowej Mobilności” szereg postulatów legislacyjnych. Propozycje obejmują m.in. istotne skrócenie czasu realizacji budowy przyłączy ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci OSD, które nie powinien przekraczać 12 miesięcy, bez względu na poziom napięcia.

Proponujemy również wdrożenie mechanizmów ułatwiających i stymulujących OSD do inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych celem przygotowania jej do przyłączania infrastruktury ładowania na skale masową. Konieczne jest również m.in. określenie precyzyjnie zdefiniowanych standardów budowy przyłączy przez OSD oraz uporządkowania struktury własnościowej infrastruktury energetycznej znajdującej się w Miejscach Obsługi Podróżnych. Wszystkie nasze postulaty omówimy szczegółowo w gronie kluczowych interesariuszy już 26 września podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 – mówi Aleksander Rajch, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA.

KNM 2023

Kongres Nowej Mobilności odbędzie się w EXPO Łódź w dniach od 26 do 28 września. To największa konferencja sektora zrównoważonego transportu w regionie CEE. W wydarzeniu weźmie udział ponad 1500 uczestników, w tym ok. 300 prelegentów, którzy omówią ponad 200 zagadnień związanych z rozwojem nowej mobilności. Obecnie dostępne są bilety final call, których cena wynosi 2450 zł netto za „Conference & EXPO pass” oraz 599 zł netto za „EXPO pass”.

Bilety można nabyć w zakładce: Zdobądź bilet

Zobacz również