Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Elektryfikacja transportu ciężkiego – rewolucja technologiczna, która zredukuje emisje

Debata
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
12.00 – 13.00
Hala Maszyn
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Polska, jako wiodący rynek w zakresie transportu ciężkiego w Europie, zobligowana jest do objęcia aktywnej roli w elektryfikacji tego sektora transportu i rozwoju infrastruktury ładowania.

Sektor transportu ciężkiego stoi w obliczu szeregu wyzwań związanych z elektryfikacją floty i rozbudową infrastruktury ładowania. Ma on kluczowe znaczenie w dążeniu Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pojazdy ciężarowe stanowią 5% ogólnego parku samochodów poruszających się po Europejskich drogach odpowiadając jednocześnie przy tym za 19,2% ogólnej emisji dwutlenku węgla pochodzącego z transportu drogowego w UE. Głównymi elementami determinującymi aktualnie rozwój rynku w kierunku dekarbonizacji jest wprowadzone przez Unię Europejską Rozporządzenie 2019/1242 ustanawiające normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności oraz regulacje zaadresowane w pakiecie klimatycznym Fit for 55, a wcześniej Green Deal.

Polska – jako wiodący rynek i lider transportu ciężkiego w Europie (co 5. pojazd o DMC powyżej 3,5 t w UE zarejestrowany jest w Polsce), obsługujący niemal jedną trzecią przewozów towarowych Unii – zobligowana jest do objęcia aktywnej roli w elektryfikacji tego sektora i rozbudowie obsługującej go infrastruktury ładowania. Ponad 150 tys. podmiotów funkcjonujących w Polsce w branży przewozu towarów stoi w obliczu konieczności ponownego zdefiniowania strategii w zakresie ochrony środowiska, modelu biznesowego oraz podejścia do zarządzania flotą, która dziś w 98% oparta jest o pojazdy wyposażone w silniki Diesla. Działania Polski w zakresie elektryfikacji pojazdów ciężkich stanowić będą kluczowy czynnik rozwoju elektromobilności nie tylko w Polsce, ale i całej Europie.

Debata poświęcona tematowi zeroemisyjnego sektora transportu ciężkiego oraz perspektyw jego rozwoju w Polsce oraz UE. Przedstawiciele branży przybliżą aktualną sytuację panującą na rynku z perspektywy producenta, klienta oraz użytkownika zelektryfikowanych pojazdów ciężarowych. Omówione zostaną kluczowe aspekty determinujące rozwój tego segmentu w zakresie technologicznym, regulacyjnym oraz infrastrukturalnym. Eksperci przybliżą również szerszą perspektywę rynku w kontekście światowego łańcucha dostaw oraz rosnących cen surowców wykorzystywanych w elektromobilności.

Kluczowe zagadnienia

  • Elektryfikacja transport ciężkiego MCS (ang. megawatt charging system)
  • Implementacja założeń AFIR
  • Rozwój infrastruktury dedykowanej eHDV
  • Rola Polskich przewoźników w europejskim systemie logistycznym