Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

ICE, FCEV i ich przyszłość w kształtowaniu roli zielonego wodoru w rozwoju transportu zeroemisyjnego

Sesja merytoryczna
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
10.15 – 11.15
PSPA
Polski, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

Pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi (FCEV) to pojazdy o zerowej emisji, które przetwarzają wodór przechowywany w pojeździe za pomocą ogniwa paliwowego na energię elektryczną. Chociaż samochody FCEV są dostępne na rynku od około dziesięciu lat, liczba rejestracji pozostaje o ponad dwa rzędy wielkości niższa niż w przypadku pojazdów elektrycznych. Wynika to częściowo z faktu, że stacje tankowania wodoru (HRS) nie są powszechnie dostępne, a w przeciwieństwie do pojazdów elektrycznych, pojazdów FCEV nie można ładować w domu. Ponadto dostępnych jest niewiele komercyjnych modeli FCEV, a wysokie koszty paliwa i ceny zakupu powodują, że całkowity koszt posiadania jest wyższy niż w przypadku pojazdów elektrycznych.

Część krajów finansowała, w całości lub częściowo, budowę HRS, aby umożliwić wdrożenie pojazdów FCEV, w tym autobusów publicznych, ciężarówek miejskich, a także samochodów osobowych, aby rozwiązać problem “jajka i kury” i zapewnić pewien poziom wykorzystania stacji. Obecnie na świecie istnieje około 730 HRS, które dostarczają paliwo dla około 51 600 pojazdów FCEV. Oznacza to wzrost o prawie 50% w globalnych zasobach FCEV i 35% wzrost liczby HRS od 2020 r. Ponad 80% pojazdów typu FCEV, które znajdowały się na drogach na koniec 2021 r. to pojazdy LDV, przy czym większość stanowią samochody osobowe. Autobusy i ciężarówki stanowią po prawie 10% globalnych zasobów FCEV.

W 2021 r. Korea utrzymała pozycję lidera we wdrażaniu FCEV, z ponad 19 000 pojazdów, co stanowi niemalże dwukrotność floty istniejącej w kraju na koniec 2020 roku. Stany Zjednoczone mają drugie co do wielkości zapasy FCEV, zwiększając je z około 9 200 na koniec 2020 r. do 12 400 na koniec 2021 r. Korea i Stany Zjednoczone reprezentują łącznie ponad 60 % światowych zasobów FCEV, ale tylko jedną czwartą stacji tankowania – 114 stacji w Korei i 67 w Stanach Zjednoczonych. Chiny posiadają największą flotę zarówno autobusów z ogniwami paliwowymi, jak i samochodów ciężarowych, z łącznym zasobem ponad 8 400 pojazdów. W Chinach znajduje się prawie 90% autobusów napędzanych ogniwami paliwowymi na świecie i ponad 95% ciężarówek napędzanych ogniwami paliwowymi.

Nasi goście podczas sesji merytorycznej podejmą dyskusję na temat możliwego wsparcia dla rozwoju technologii FCEV oraz jej wpływu na sektor transportu. Podniesione zostaną kwestie koniecznych badań z zakresu R&D, legislacji oraz rozwoju infrastruktury tankowania wodorem, która umożliwiłaby wodorową rewolucję. Jak długa droga jest jeszcze przed nami?

Kluczowe zagadnienia

  • Wykorzystanie pojazdów posiadających ogniwa paliwowe napędzane wodorem
  • Wpływ rozwoju napędów wodorowych na sektor transportu
  • Dofinansowania do zakupu pojazdów zeroemisyjnych
  • Szanse wynikające z rozwoju infrastruktury wodorowej na terenie kraju sąsiedniego
  • Szanse oraz bariery rozwoju technologii FCEV