Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Poniedziałek, 12/09/2022

Jak przyspieszyć rozwój szybkiej i ultraszybkiej infrastruktury ładowania?​

Warsztat
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
12/09/2022
16.30 – 17.30
PSPA
Polski

Infrastruktura ładowania DC kluczem do przyspieszenia rozwoju elektromobilności w Polsce

Szybka infrastruktura ładowania prądem stałym (DC) jest niezbędna z perspektywy kierowców pokonujących samochodami elektrycznymi dłuższe dystanse. Jej rozbudowa stanowi kluczowy warunek dla popularyzacji zeroemisyjnego transportu na skalę masową. Jak wynika z „Licznika Elektromobilności”, pod koniec kwietnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 626 stacji ładowania DC, stanowiących 29% polskiej sieci infrastruktury ogólnodostępnej. W ciągu 2 lat w tym segmencie odnotowano wzrost aż o 96%. Park osobowych samochodów całkowicie elektrycznych rozwija się znacznie szybciej – w tym samym okresie wzrósł aż o 367%. Pod koniec kwietnia 2022 r. na jedną szybką stację przypadało aż 35 osobowych samochodów z napędem elektrycznym i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach ta liczba będzie się już tylko zwiększać.

Rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce wciąż utrudnia szereg poważnych barier natury systemowej, których pokonanie wymaga kompleksowych zmian obowiązujących przepisów prawnych. Najpoważniejszą z nich, zarówno z perspektywy operatorów polskich jak i międzynarodowych, stanowi przewlekłość procesu przyłączania stacji ładowania pojazdów elektrycznych do sieci elektroenergetycznej. W praktyce, w zależności od konkretnego przypadku, przedmiotowy proces trwa od 3 miesięcy do nawet 3 lat. Średnia mieści się w przedziale od 18 do 24 miesięcy (w segmencie DC). Przewlekłość procedur przyłączeniowych sprawia, że operatorzy miewają trudności z określeniem pewnego terminu oddawania stacji do użytku, co utrudnia planowanie inwestycyjne.

Bariery obejmują również niekorzystne warunki przyłączeniowe dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, przejawiające się wskazywaniem punktów przyłączenia w znacznej odległości od planowanych lokalizacji ładowarek. Prowadzi to do ponoszenia znacznych kosztów dodatkowych na budowę infrastruktury, które w niektórych przypadkach przewyższają kilkukrotnie nakłady na zakup i instalacje stacji ładowania.

Kolejną barierą wymagającą wprowadzenia niezbędnych zmian w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych jest częsty brak infrastruktury elektroenergetycznej przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, która mogłaby zapewnić odpowiednio dużą moc pod kątem planowanej rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania (m.in. w ramach regulacji AFIR). Z perspektywy operatorów, problem w tym zakresie stanowi również struktura własności infrastruktury energetycznej w miejscach obsługi podróżnych (MOP), co uniemożliwia efektywną rozbudowę sieci pod potrzeby przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania. 

To, że w Polsce procedury związane z uruchomieniem publicznej stacji ładowania trwają dwa razy dłużej niż w innych krajach UE nie zniechęca firm oferujących stacje ładowania. Firmy takie jak Power Dot, INONITY czy Eleport stale rozbudowują swoją infrastrukturę lub zrobią to w niedługim czasie, dostrzegając rynkową niszę. Reprezentujący czołowych operatorów oraz kluczowe instytucje państwowe uczestnicy warsztatu zorganizowanego na KNM przez PSPA oraz Urząd Dozoru Technicznego odpowiedzą na pytanie, jak przyspieszyć rozbudowę sieci stacji ładowania DC w Polsce i jakie zmiany są niezbędne, aby zlikwidować bariery opóźniające jej rozwój.

Kluczowe zagadnienia

  • Obecny stopień rozbudowy stacji ładowania DC w Polsce
  • Bariery rozbudowy infrastruktury ładowania DC w Polsce
  • Programy wsparcia rozbudowy infrastruktury ładowania ze środków publicznych
  • Plany czołowych operatorów w segmencie ogólnodostępnej infrastruktury DC w Polsce
  • Moc, złącza i HUBy, czyli kierunki rozwoju sektora infrastruktury ładowania DC