Program KNM 2023

Już wkrótce!

Call for Speakers!

Bądź częścią naszego multidyscyplinarnego programu!
Skontaktuj się z nami i prześlij swoją propozycję wystąpienia na Kongresie Nowej Mobilności 2023
Kongres to okazja dla profesjonalistów wielu branż i sektorów, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z rozwojem nowej mobilności.

Zespół programowy kładzie duży nacisk na wartość merytoryczną wystąpień, które mogą przybrać formę keynote speech, udziału w sesjach, debatach i warsztatach.

Jesteśmy otwarci na jakościowe prezentacje, koncentrujące się na kluczowych obszarach technologicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Naszą propozycję kierujemy do ekspertów, liderów i praktyków z całego łańcucha wartości zrównoważonego transportu
Termin składania wniosków:
Ścieżki tematyczne

Kongres Nowej Mobilności to dialog branżowy na najwyższym poziomie merytorycznym i tematyka obejmująca kluczowe zagadnienia i wyzwania stojące przed branżą zrównoważonego transportu w Europie

CEE GTI Summit
Szczyt liderów zrównoważonego transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Nowa mobilność to wysiłek międzynarodowy, stymulujący efektywność i innowacyjność gospodarek w regionie

 • Jak, dzięki technologii, odpowiednim regulacjom, partnerstwom i nowym modelom biznesowym, zmniejszać emisje pochodzące z transportu oraz umożliwiać bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi i towarów w całej Europie?
 • Jakie podjąć kroki, by wyrównać dwie prędkości rozwoju rynku elektromobilności na Starym Kontynencie?

Wybrane zagadnienia

 • Głos CEE słyszany w Brukseli
 • AFIR – czas na wdrożenie!
 • Inteligentne ładowanie w całym regionie
 • Regulation, Liability & ESG
 • EPBD – right to plug in the CEE
 • Baltics to Balkans – an EV route to clean air!
 • Fast grid connections 
 • MaaS & mobility adoption
 • Przepływ technologii, danych i innowacji
 • EV Manufacturing & Skills

Więcej

Poland Drives e-Mobility
Platforma współpracy kluczowych interesariuszy rynku elektromobilności w Polsce

Jeden z największych rynków motoryzacyjnych w Unii Europejskiej jest na początku drogi do zerowej emisji

 • Jak, odpowiadając na zmiany klimatu i wyzwania społeczno-gospodarcze, łączyć dostawców i odbiorców zeroemisyjnych technologii, by wspierać zieloną transformację i w pełni wykorzystać potencjał polskiego rynku?
 • Jakie zmiany, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki, przeprowadzić w sektorze transportu w Polsce do 2035 r.?

Wybrane zagadnienia

 • Wyzwania legislacyjne – Biała Księga Elektromobilności
 • Programy wsparcia – co dalej?
 • Gotowi na AFIR
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe EV
 • Strefy Czystego Transportu – Smart Cities
 • Phase-out 2035
 • Right to plug w Polsce
 • Huby ładowania w Polsce
 • E-roaming: jak daleko jesteśmy? 
 • Kadry kluczem do rozwoju rynku e-mobility

Więcej

Battery Day – EBA Summit
Konferencja producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego

Rośnie pozycja Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do samochodów elektrycznych

 • Jak, innowatorzy i liderzy łańcucha dostaw akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych powinni kreować rozwój sektora bateryjnego, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku zeroemisyjnych pojazdów nowej generacji?
 • Jakie działania podjąć, by Polska utrzymała wiodącą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw akumulatorów dla producentów EV?

 Wybrane zagadnienia

 • Perspektywy gospodarcze sektora bateryjnego
 • Recykling i drugie życie baterii
 • Critical Raw Materials Act
 • Czas na wdrożenie Europejskiego Rozporządzenia Bateryjnego
 • Magazyny Energii vs. rozwój rynku prosumentów
 • Paszport bateryjny – szansa na ograniczenie zależności surowcowej
 • Stały elektrolit: paliwo przyszłości?
 • Zielona energia dla nowych fabryk
 • Polska i CEE: kuźnia kadr sektora bateryjnego 
 • Standardy bezpieczeństwa, nowe technologie i systemy zarządzania

Więcej

Green Fleet Forum – ESG
Forum branży flotowej, firm najbardziej zaangażowanych we wdrażanie napędów elektrycznych

Elektryfikacja flot kluczem do dekarbonizacji sektora transportu i czystszych miast

 • Jak firmy, które są motorem napędowym rozwoju rynku pojazdów zeroemisyjnych, powinny przeprowadzać procesy elektryfikacji flot i wdrażać innowacyjne rozwiązania redukujące ślad węglowy, w optymalny i efektywny kosztowo sposób?
 • Jak wykorzystać potencjał ESG, by stymulować rozwój zielonej transformacji w obszarze transportu i zarządzania flotą?

Wybrane zagadnienia

 • Potencjał elektryfikacji polskich flot
 • Zaplecze infrastrukturalne dla flot zeroemisyjnych
 • Zakup, leasing czy wynajem długoterminowy?
 • ESG – taksonomia w transporcie
 • Telematyka kluczem do maksymalizacji korzyści
 • TCO samochodów elektrycznych we flocie w dobie wzrostów cen energii 
 • Last Mile Delivery
 • Jak przygotować kierowców w firmie na wymianę pojazdów?
 • Rola CFM w rozwoju polskiego parku samochodów elektrycznych
 • Sharing i mikromobilność dla firm

Więcej

eHDV Forum
Forum uczestników rynku HDV poświęcone rozwojowi sektora zeroemisyjnego transportu ciężkiego

Pozycja w sektorze ciężkiego transportu towarów zobowiązuje Polskę do jego elektryfikacji

 • Jaką rolę w rozwoju sektora eHDV powinna pełnić Polska, jako kluczowy rynek i lider transportu ciężkiego w Europie, z największą liczbą zarejestrowanych pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. w całej EU.
 • Jak przygotować legislację i infrastrukturę, by w krótkiej perspektywie zacząć elektryfikować sektor transportu ciężkiego?

 Wybrane zagadnienia

 • eHDV – electric trucks on the horizon
 • System wsparcia rynku eHDV w Polsce
 • Systemy szybkiego ładowania dla transportu ciężarowego
 • Huby ładowania wagi ciężkiej
 • Kolejny łańcuch wartości: serwisowanie i maintenance 
 • TCO eHDV
 • Sieć TEN-T – krwiobieg HDV
 • Rola Big Data w eHDV
 • OEMs in the electric trucks market
 • Electric & autonomous trucks

Więcej

Hydrogen Mobility Forum
Forum kluczowych interesariuszy komercyjnego upowszechnienia technologii wodorowych w transporcie

Rozwój sieci stacji tankowania wodoru jedną z dróg do osiągania neutralności klimatycznej

 • Jaki jest aktualny stan europejskiego rynku wodoru i ogniw paliwowych, zarówno zakresie produkcji zielonego wodoru, jak i projektowanej infrastruktury dla branży motoryzacyjnej?
 • Jakie lokalne wyzwania stoją na drodze do osiągnięcia produkcji czystego wodoru i upowszechnienia transportu opartego o wodór?

Wybrane zagadnienia

 • Wodór w transporcie: samochody, żegluga, kolej i lotnictwo
 • Zielony wodór – podstawa czystej gospodarki przyszłości
 • FCEV vs. H2 ICE – kierunki R&D
 • Polska Strategia Wodorowa
 • Wodór – najbardziej efektywne magazynowanie energii z OZE
 • Instrumenty wsparcia dla H2 w transporcie
 • Infrastruktura tankowania wodoru – koszty i bariery
 • Wodoromobilność w miastach
 • Przegląd rynku i analiza regulacji prawnych
 • Studia przypadków rozwoju infrastruktury

Więcej

Bądź na bieżąco
NEWSLETTER
Zapisz się na Newsletter KNM, aby jako pierwszy/-a otrzymywać informacje o ofertach specjalnych, prelegentach, programie, premierach, wydarzeniach specjalnych i wielu innych!
Śledź nas
KNM APP
Cały kongres
w jednym miejscu
Cały kongres w jednym miejscu