KNM Data: knm14

Transformacja energetyczna w sektorze transportu drogowego

Okrągły stół najważniejszych interesariuszy rynku mający na celu analizę obecnej sytuacji w przemyśle transportowym w Polsce w kontekście emisji gazów cieplarnianych oraz omówienia koniecznych zmian przybliżających nas do dekarbonizacji w sektorze transportu kołowego. Od 2035 r. na terenie Unii Europejskiej nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych. Wyzwanie uniezależnienia się od importu paliw ma znaczenie …

Transformacja energetyczna w sektorze transportu drogowego Read More »

ICE, FCEV i ich przyszłość w kształtowaniu roli zielonego wodoru w rozwoju transportu zeroemisyjnego

Pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi (FCEV) to pojazdy o zerowej emisji, które przetwarzają wodór przechowywany w pojeździe za pomocą ogniwa paliwowego na energię elektryczną. Chociaż samochody FCEV są dostępne na rynku od około dziesięciu lat, liczba rejestracji pozostaje o ponad dwa rzędy wielkości niższa niż w przypadku pojazdów elektrycznych. Wynika to częściowo z faktu, że …

ICE, FCEV i ich przyszłość w kształtowaniu roli zielonego wodoru w rozwoju transportu zeroemisyjnego Read More »

Zielony wodór – alternatywa czy pewna przyszłość zrównoważonego transportu

W scenariuszu Net-Zero Emission Scenario (NZE) zużycie paliw kopalnych ma spadać drastycznie aż do roku 2050, a poza odkrytymi złożami ropy naftowej i gazu ziemnego nie są potrzebne żadne nowe źródła tych surowców. Nie są także wymagane żadne nowe kopalnie węgla ani rozbudowa istniejących już kopalni. Paliwa niskoemisyjne – biogazy, wodór i paliwa na bazie …

Zielony wodór – alternatywa czy pewna przyszłość zrównoważonego transportu Read More »

Cyfrowa rEVolucja. Digitalizacja zielonego transportu

Branża automotive przechodzi znaczące zmiany. Już w 2035 r. zapowiadane jest odejście od nowych samochodów spalinowych. To tylko jedna z wielu rewolucji, która trwa w sektorze transportu. Zmiana napędowa ściśle powiązana jest z coraz większą digitalizacją tego sektora. Najlepszym tego potwierdzeniem są wyniki przedstawione w raporcie DIGI Index, z których wynika, że branża automotive osiągnęła …

Cyfrowa rEVolucja. Digitalizacja zielonego transportu Read More »

Komitet ds. Technologii wodorowych PSPA

Działalność komitetu skierowana jest do producentów pojazdów napędzanych wodorem oraz infrastruktury tankowania wodoru, a także innych podmiotów reprezentujących szeroko rozumianą branżę wodorową i ogniw paliwowych na wszystkich jej poziomach. Jego celem jest wspieranie rozwoju rynku transportu opartego na wodorze w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego ciężkiego i zbiorowego, oraz budowy sieci infrastruktury tankowania pojazdów …

Komitet ds. Technologii wodorowych PSPA Read More »

Jakie są faktyczne potrzeby obecnych i przyszłych użytkowników pojazdów elektrycznych?

Użytkownicy pojazdów elektrycznych oczekują jasnego i prostego systemu ładowania pojazdów elektrycznych. Polska branża elektromobilności ruszyła z pracami, które mają odpowiedzieć na te potrzeby. Grupa Roamingowa PSPA zrzesza kluczowych operatorów stacji ładowania w Polsce. Celem Grupy jest zbudowanie koalicji łączącej największych polskich operatorów stacji ładowania i wypracowanie standardu wymiany danych pomiędzy kluczowymi interesariuszami rynku elektromobilności. Podmioty, …

Jakie są faktyczne potrzeby obecnych i przyszłych użytkowników pojazdów elektrycznych? Read More »

Dopłaty do używanych EV. Rynek wtórny potrzebuje aut elektrycznych

Polski park pojazdów opiera się głównie na pojazdach używanych. Ich średni wiek przekracza 15 lat. Zmiany w preferencjach klientów mogą wpłynąć na odmłodzenie floty oraz jej dekarbonizację. Nasz kraj dysponuje jednym z największych i najstarszych parków pojazdów w Unii Europejskiej. Po polskich drogach jeździ obecnie ok. 18,6 mln samochodów osobowych i dostawczych, co stawia nas …

Dopłaty do używanych EV. Rynek wtórny potrzebuje aut elektrycznych Read More »

Druga szansa: rynek używanych samochodów elektrycznych i dlaczego warto się nim zainteresować

Używane pojazdy elektryczne mogą stanowić klucz do przyspieszenia procesu dekarbonizacji sektora transportu.  By tak się stało niezbędny jest system dopłat, obejmujący także używane BEV. Polska dysponuje jednym z największych i najstarszych parków pojazdów w Unii Europejskiej. Po polskich drogach jeździ obecnie ok. 18,6 mln samochodów osobowych i dostawczych, co stawia nas pod tym względem na …

Druga szansa: rynek używanych samochodów elektrycznych i dlaczego warto się nim zainteresować Read More »

Komitet ds. Producentów i Instalatorów Stacji Ładowania PSPA

Komitet skupia grono producentów i firm związanych ze sprzedażą̨, projektowaniem, instalacją i utrzymaniem stacji ładowania, również w zakresie systemów informatycznych, w całym spektrum dostępnego asortymentu i zastosowań́ (stacje AC i DC, ogólnodostępne i prywatne). Celem Komitetu jest wypracowanie propozycji wspólnych stanowisk branży w obszarze funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład Komitetu.

Wspólne wyzwania dla transportu ciężkiego w regionie CEE

W Polsce zarejestrowany jest co 5. pojazd o DMC powyżej 3,5 tony w Unii Europejskiej (UE), obsługujący niemal jedną trzecią przewozów towarowych Unii Europejskiej. To stawia nasz kraj w pozycji objęcia aktywnej roli w elektryfikacji tego sektora i rozbudowie obsługującej go infrastruktury ładowania. Zgodnie z rozporządzeniem AFIR, w Europie do 2025 roku znacząco ma zostać …

Wspólne wyzwania dla transportu ciężkiego w regionie CEE Read More »

Zapisz się do newslettera